Kto może kupić ziemię rolną?

W ubiegłym roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące obrotu ziemią rolną. Od tej pory nieruchomości rolne mogą kupować wyłącznie rolnicy. Od tej zasady istnieje jednak kilka wyjątków. W jakiej sytuacji możliwy jest zakup ziemi rolnej?

Najpierw warto odpowiedzieć sobie na pytanie: kiedy działkę określa się jako rolną? Jakie warunki muszą zostać spełnione? O ziemi rolnej mówimy wówczas, gdy jest ona lub może być wykorzystywana do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie (zarówno jeśli chodzi o uprawę roślin, jak i hodowlę zwierząt). Taka nieruchomość jednocześnie musi zostać przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele związane bezpośrednio z produkcją rolną lub znajdować się na terenie, dla którego nie uchwalono planu miejscowego. Jeśli takie właśnie warunki zachodzą dla działki, którą zamierzaliśmy kupić, nasze plany inwestycyjne mogą legnąć w gruzach. Opisane powyżej grunty mogą kupować rolnicy indywidualni, ale nawet ich dotyczą pewne ograniczenia (nie mogą dokupić ziemi, jeśli wskutek transakcji powierzchnia ich gospodarstwa przekroczyłaby 300 ha). Poza tym nabywca, który kupuje ziemię rolną, jest zobowiązany do prowadzenia gospodarstwa rolnego, a prawo pierwokupu przysługuje dzierżawcy i Agencji Nieruchomości Rolnych (z pewnymi wyjątkami - nie dotyczy m.in. sytuacji, gdy nieruchomość kupuje osoba bliska zbywcy, Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego).

Budowa domu na wsi może się nie udać. Działki rolne obecnie mogą kupować niemal wyłącznie rolnicy
Budowa domu na wsi może się nie udać. Działki rolne obecnie mogą kupować niemal wyłącznie rolnicy

Ziemia rolna dla każdego

Od powyższych reguł istnieją wyjątki. Ograniczenia nie dotyczą ziemi, nawet jeśli jest uprawiana przez rolników, o ile w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego została już przeznaczona na inne cele niż rolne. Przepisy nie obejmują również działek rolnych o powierzchni do 0,3 ha. Ziemi rolnej nie można jednak dzielić na tak małe parcele. Jest to dopuszczalne jedynie wówczas, gdy ma na celu powiększenie sąsiedniej nieruchomości rolnej lub regulację granic pomiędzy sąsiadującymi ze sobą nieruchomościami rolnymi. Powyższe przepisy nie dotyczą również działek o powierzchni do 0,5 ha, na których w dniu 30 kwietnia 2016 r. znajdował się budynek mieszkalny oraz obiekty, które nie były już wykorzystywane do produkcji rolnej. Ograniczenia nie obowiązują również terenów, które w decyzji o warunkach zabudowy zostały przeznaczone na inne cele niż rolne. Decyzja taka musiała jednak uprawomocnić się przed 30 kwietnia 2016 r. W przeciwnym razie grunty zostaną uznane za rolne.

Ograniczenia w obrocie nie dotyczą ziemi, która w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego została przeznaczona na inne cele niż rolne. Nawet jeśli obecnie jest uprawiana przez rolników. 

Ziemia rolna dla rodziny

Łatwiej jest kupić nieruchomość rolną, jeśli jest się osobą spokrewnioną z rolnikiem. Osoba bliska dla sprzedającego – czyli dziecko, wnuk, rodzic, dziadek, rodzeństwo, małżonek – może nabyć każdą nieruchomość rolną, nawet jeśli do tej pory nie miała nic wspólnego z rolnictwem. Podobnie rzecz się ma, jeśli chodzi o darowiznę. Ziemia rolna może zostać przekazana tym aktem osobie bliskiej albo rolnikowi indywidualnemu. Natomiast w spadku rolnik może przekazać swoją nieruchomość każdemu, bez ograniczeń związanych ze stopniem pokrewieństwa. Trzeba jednak wiedzieć, że w niektórych przypadkach Agencja Nieruchomości Rolnych ma prawo wykupić ziemię od obdarowanego lub spadkobiercy. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy jest nim osoba bliska dla wcześniejszego właściciela.

Osoba, która kupi ziemię rolną, przez co najmniej 10 lat musi prowadzić gospodarstwo rolne
Osoba, która kupi ziemię rolną, przez co najmniej 10 lat musi prowadzić gospodarstwo rolne

Za zgodą ANR

Istnieją dwa wyjątki, które umożliwiają zakup ziemi rolnej przez osoby, które nie są rolnikami i nie są spokrewnione z dotychczasowym właścicielem. W każdym z nich jest wymagana zgoda Agencji Nieruchomości Rolnych. W pierwszym przypadku o zgodę ANR może zwrócić się nabywca, który dopiero zamierza zostać rolnikiem i stworzyć gospodarstwo rodzinne. We wniosku musi m.in. przedstawić swoje kwalifikacje rolnicze, zobowiązać się do zamieszkiwania na wybranym terenie przez pięć lat i zobowiązać się do należytego prowadzenia gospodarstwa rolnego.

W drugiej sytuacji to zbywca zwraca się do ANR o zgodę na sprzedaż nieruchomości. Uzyska ją, jeśli wykaże, że mimo starań nie udało mu się znaleźć kupca zgodnego ze wskazaniami zawartymi w ustawie. Dowodem w sprawie może być na przykład ogłoszenie zamieszczone w prasie ogólnopolskiej, na które nie wpłynęła żadna odpowiedź. We wniosku trzeba także wykazać, że nowy właściciel gwarantuje prawidłowe prowadzenie działalności rolniczej (czyli posiada stosowne wykształcenie lub doświadczenie).

Obowiązek prowadzenia gospodarstwa rolnego nie ciąży na nabywcy, który jest osobą bliską dla sprzedawcy. Nie musi uprawiać ziemi przez 10 lat. W dowolnym momencie może ją sprzedać lub wydzierżawić.

Zgoda sądu na wcześniejsze zbycie nieruchomości - kiedy?

Czy zawsze konieczna jest zgoda sądu na podstawie art. 2b ust. 3 (ustawa z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego) w momencie, gdy chodzi o zbycie nieruchomości rolnej pomiędzy osobami bliskimi? Jak się okazuje, są od tej reguły odstępstwa. Dokładne informacje znajdziemy w Uchwale Sądu Najwyższego z 22 czerwca 2017 roku. Niżej podajemy fragment jej treści.

Zbycie nieruchomości rolnej przez nabywcę przed upływem okresu przewidzianego w art. 2b ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (jedn. tekst: Dz.U. z 2016 r., poz. 2052) osobie bliskiej w rozumieniu art. 2 pkt 6 wymienionej ustawy nie wymaga zgody sądu wydanej na podstawie art. 2b ust. 3 tej ustawy.

Obowiązki rolnika

Na osobie, która kupiła ziemię rolną, ciążą pewne obowiązki. Przez co najmniej 10 lat musi prowadzić gospodarstwo rolne. Przez okres 10 lat nie może również sprzedać nieruchomości ani oddać jej w posiadanie innym podmiotom. Jest to możliwe jedynie w sytuacji, gdy uzyska sądowe zwolnienie z wymienionych obowiązków i zgodę na sprzedaż ziemi (może tak się zdarzyć w wyjątkowej sytuacji – na przykład spowodowanej ciężką chorobą). Od tych zasad też istnieje wyjątek. Obowiązek prowadzenia gospodarstwa rolnego nie ciąży na nabywcy, który jest osobą bliską dla sprzedawcy. Osoba bliska nie musi uprawiać ziemi przez 10 lat; w dowolnym momencie może ją sprzedać lub wydzierżawić. 

Komentarze

 • Anna 2021-03-28T19:27:11Z

  A co w przypadku kiedy mama jest na rencie chorobowej posiąga 8h ziemi która dzierzawi sąsiadowi i chciałaby wybudować dom? Da radę jakoś to ogarnąć? Może ktoś był w podobnej sytuacji?

  • Gość 2020-10-13T14:53:25Z

   Witam mój tato ma dług w Krusie dosyć spory. W czy może mi sprzedać kawałek działki?

   • Damian 2020-03-31T22:39:06Z

    Witam Mam działkę do sprzedania 1.85h na wsi 7000 metrów pod zabudową następna częsć to łąka chcę za nia po 4 zł z metra wieś położona pośród lasów łochowskich dobry dojazd do wyszkowa spokojna okolica dla ludzi ceniacych spokój chcę za nią tylko tyle z metra bo kasy potrezbują.

    • Gość 2021-03-09T22:43:24Z

     Damian, jak aktualne to wyslij smsa 727909561

     • Gość 2020-07-01T06:55:17Z

      czy oferta sprzedazy jest aktualna

     • adam 2020-02-19T13:15:14Z

      witacz, jak żona może kupić niezależnie od męża? czy powierzchnia małżeństwa sumuje się ?

      • Anna Luk 2019-05-29T19:14:57Z

       Witam. Ciocia chce mi podarowac 10 arow. Niestety jest to ziemia rolna i musi to byc 30 arow. Czy mozna jakos obejsc ten przepis by mogla podarowac mi lub swojej siostrze 10 arow

       • Lucyna 2019-04-12T15:23:12Z

        Witam, nie jestem rolnikiem a chce kupić działkę rolną o powierzchni 1200 m2 oraz przylegającą do niej działkę budowlaną wraz z budynkami o powierzchni 2500m2, obie działki mają tą samą księgę wieczystą czy za tem mogę dokonać zakupu tych gruntów

        • Sabina Milewska 2019-01-30T23:18:38Z

         Ponad 10 lat temu kupilam 2ha v i vl klasa .Nikt tego nie uprawial ja tez. Czy moge ja sprzedac ?

         • Kamilcom 2019-02-15T19:25:17Z

          Możesz sprzedać działki jeśli nie zostały na ciebie przepisane jakoś po kwietniu 2016

         • Gość 2019-01-30T23:15:04Z

          Ki

          • Clubislife 2018-10-20T05:31:12Z

           Mój ojciec nie jest rolnikiem ale ccec kupić ziemię rolną o powierzchni 0,5 h w tej samej miejscowości co zbywca. Ziemia posiada już plan zagospodarowania przestrzennego. Czy może kupić taka ziemię i później przepisać mi w darowiznie abym mógł wybudować na niej dom?

           • defin 2018-10-18T18:06:02Z

            nie jestem rolnikiem a chcę kupić działkę rolną zabudowaną. czy są jakieś przeciwskazania??

            • Anżej 2018-10-23T05:41:37Z

             tak nie jesteś rolnikiem

            • kok 2018-09-28T18:49:07Z

             Witam Chcę kupić ziemię rolniczą o pow. 0,42 ha ( obok mojego gospodarstwa) Jestem rolnikiem od 3lat, mieszkam w gospodarstwie od urodzenia Posiadam wykształcenie wyższe oraz techniczne rolnicze Posiadam 11,30ha oraz dzierżawię 10 ha( umowa na 10lat) Czy spełniam warunki aby kupić ziemię rolniczą ?? Czy gospodarstwo muszę prowadzić przez 5lat? Czy muszę mieć zgodę z KOWR-u?

             • kok 2018-09-28T18:48:17Z

              Witam Chcę kupić ziemię rolniczą o pow. 0,42 ha ( obok mojego gospodarstwa) Jestem rolnikiem od 3lat, mieszkam w gospodarstwie od urodzenia Posiadam wykształcenie wyższe oraz techniczne rolnicze Posiadam 11ha oraz dzierżawię 10 ha( umowa na 10lat) Czy spełniam warunki aby kupić ziemię rolniczą ?? Czy gospodarstwo muszę prowadzić przez 5lat? Czy tez muszę mieć zgodę z KOWR-u?

              • Dnaa 2018-08-28T17:30:40Z

               Kolejny artykuł z serii co zrobić aby móc nabyć ziemię rolną. A może zamiast tego zacząć pisać, że ziemię rolną powinien mógł nabyć każdy kto chce. To jest nasza ziemia, a nie urzędników i PiS. Dlaczego jakaś Rada Gminy i jakiś urbanista ma decydować co będzie na mojej działce. Grunty te należą do osób fizycznych i to one powinny decydować. a w przypadku działań dotykających całą społeczność powinno się zapytać tę społeczność. Może wreszcie jasno powiedzieć, że gmina nikomu nie jest potrzebna, że te wszystki decyzje i wymogi to przejaw niewolnictwa, że służą tylko po to aby zapewninić dostatnie życie urzędnikom.

               • Gość 2019-01-25T20:32:36Z

                Kurczaczki, chcę kupić najwspanialsze (jak dla mnie) poletko 3,7 ha żeby się na nim OSIEDLIĆ! Nie jestem i nie chcę być rolnikiem w takiej formie, jaką proponuje mi ustawa. Chcę wybudować dom, mieć kilka kur, pszczoły, ze dwie kozy i czuć, że jestem na swojej ziemi - u siebie. Chcę stworzyć swoją ojczyznę. Przeraża mnie takie jawne nieposzanowanie prawa własności. Jeśli nie będzie innego wyjścia - założę swój kościół ( do rejestracji wystarczy 100 podpisów) Wkurza mnie tylko, że zmusza się ludzi do takich kombinacji i, jakby nie było, oszustwa. Jako związek wyznaniowy będę miała więcej praw niż uczciwy obywatel. Echhhh... żałosne to i żenujące :(

                • Gość 2019-01-16T15:29:35Z

                 Prawda! Co to za własność . skoro muszę prosić urzędasów o zgodę na to czy tamto ?! Moja ziemia , mój dom a przepisy tworzone dla korporacji i grup wyznaniowych , nie dla nas Polaków . Jak długo Polacy będą się godzić na takie przekręty tak długo w świecie nie będzie dla nich szacunku. Z naszych podatków mają pensje , posłowie sami sobie podwyżki robią, wyprzedają nasz majątek narodowy ...chory kraj , nie widzi ,że obcy rządzą!!!

                 • polak 2018-12-24T08:36:06Z

                  sensowny artykuł huczne obchody niepodległości ale czy wolności jesteśmy niewolnikami bez żadnych praw urzędnik decyduje o naszym życiu i wyborze i niech wszyscy to sobie na czole zapiszą by o tym pamiętać to ze chodzę po ulicy nie znaczy ze jestem wolnym człowiekiem

                 • Lovela 2018-05-25T07:34:26Z

                  Witam. Chcę kupić pole 1.2 ha. Nie jestem rolnikem. Osobą sprzedającą jest moja kuzynka . Trochę dalsze pokrewieństwo. Jej mama i mój tata to cioteczne rodzeństwo. To pole posiada jeden nr działki . Cześć pola przylega do drogi asfaltowej. Chciałbym postawić na tej części dom. Pytanie jest czy mogę wydzielić tą część pola na działkę budowlaną zaraz po zakupie czy muszę to pole uprawiać przez najbliższe 10 lat w nienaruszonym areale? Bardzo proszę o odp.

                  • Gość 2018-05-24T08:49:29Z

                   Witam mam dwie działki 2,16h ziemi i 0,37 pod domem czy mogę to sprzedać czy muszę podzielić działki... jeśli mogę sprzedać to do kogo się zgłosić>

                   • Tomek 2018-05-08T10:55:10Z

                    Witam. Z dzialki 0.8 h rolnej wyznaczone jest 20 a terenu rolno-budowlanego z domem, Czy ona po zakupie podlega uzytkolanie 10 lat w celach rolniczczy nie. Brak MPZP.

                    • Agata 2018-05-04T12:01:24Z

                     Witam Mam pytanie chce kupić działkę o powierzchni 13000m2 z dwoma budynkami gospodarczymi. Nie jestem rolnikiem. Czy mogę się o nią starać. Jakieś wnioski itd.

                     • Estera 2018-04-21T07:25:26Z

                      Mam pytanie. Moi dziadkowie zmarli dziadek 37 lat temu babcia 15 lat temu. Pozostała ziemia w kilku kawałkach . Moja mama i jej rodzeństwo na sprawie spadkowej dostali po części jaka im się należała. Ale do tej pory nie dogadali się co kto chce. Mama chce rozwiązać ten problem. Ale każde spotkanie kończy się kłótnia . Na jednym z tych kawałków ziemi znajduje się dom który niszczeje. A mama obiecała mi ze jeśli dojdą do porozumienia to odpisze mi kawałek ziemi za tym domem. Czy jest to możliwe jeśli nie jestem rolnikiem. Chciałabym wybudować tam dom a dalej posadzić drzewa owocowe lub borowke amerykańska tam jest około 2 ha. Ziemia zdziczala i porosla drzewami.

                      • Gość 2018-04-21T10:31:00Z

                       To wynika wprost z powyższego artykułu, osoba bliska może nabyć zięmię bez ograniczeń

                      • Mirek 2018-03-25T19:11:09Z

                       Witam, otrzymałem od brata 2 ha pola darowizną chce go sprzedać jak mogę to zrobić ? Nadmieniam ze nie jestem rolnikiem i nie mieszkam w tej miejscowości gdzie to pole.Jak najlepiej sprzedać bez problemów?. Słyszałem że ma wejść ustawa korygująca czy już jest w sejmie? proszę o pomoc

                       • Leszek 2018-03-11T20:20:53Z

                        Witam. Jestem synem rolnika chcę kupić działkę 0,5ha na której będę mieszkał , jest to łąka z kawałkiem bagna gdzie chciał bym wykopać staw . Nie będę jednak prowadził działalności rolniczej . Czy jest taka możliwość ? PS Działka będzie kupowana od brata mojej mamy . Czy takie pokrewieństwo wystarczy?

                        • Maria 2018-03-05T14:29:30Z

                         Witam. Mam pytanie. Chce kupic córce dom i 2 ha ziemi, córka ma 18 lat uczęszcza do liceum ogólnokształcącego czy to ze nie chodzi do szkoły rolniczej może stanowić problem. Proszę o pomoc.

                         • Alicja 2018-03-02T16:34:56Z

                          Witam. Chcę kupić działkę, która ma wydana decyzję o warunkach zabudowy. Obecny właściciel poinformował mnie że muszę wystąpić o zgodę do gminy bądź ANR na zakup poprzez notariusza i ponieść z tego tytułu dodatkowe koszty. Jeżeli dobrze zrozumiałam to taka sytuacja tyczy się działek rolnych na których będzie prowadzona produkcja rolna tak? Proszę o pomoc

                          • Kasia 1989 2018-02-13T09:48:02Z

                           Witam, chcę kupić działkę rolną o powierzchni 27 arów. Działka nie była dzielona po prostu taką ma powierzchnię. Czy muszę posiadać zgodę ANR na taki zakup? Działek rolnych zgodnie z Państwa informacjami nie dzieli się na parcele mniejsze niż 30 arów a tu taka właśnie jest. Dodam, że w najbliższym czasie mama chce mi przepisać ziemię w innej gminie zabudowaną budynkami gospodarczymi (pozostałość po gospodarstwie dziadków), powierzchnia ponad 20 arów. Czy mogę w związku z tym dokupić ziemię w innej gminie i czy będę płacić wówczas podatek rolny czy od nieruchomości. Ziemię traktuję jako inwestycję.

                           • Ivi123 2018-02-06T12:16:58Z

                            Witam. Mam pytanie dotyczące zakupu ziemi. Jestem żona rolnika. Ponad 3 lata mam płacone składki krus. Czy mogę na siebie kupić ponad ha ziemi? Czy muszę mieć pomimo placonych skladek szkole rolnicza? W tej chwili mam wykształcenie wyzsze w zupelnie innym kierunku. Będę wdzieczna za odpowiedź. Niestety nikt mi nie potrafi konktretnie odpowiedziec

                            • Gość 2018-02-05T14:47:30Z

                             Witam, chcę kupić działkę o powierzchni 66 arów, nie jestem rolnikiem, czy nie będę miał problemów z kupnem tak dużej powierzchni? Czy jeśli dokupię z czasem działkę tak dużą, aby w sumie było powyżej 1ha, to czy wtedy stanę się "rolnikiem"? Nie mam skończonej szkoły rolniczej, a podobno przepisy się ciągle zmieniają.

                             • Domi 2018-02-05T11:58:54Z

                              Witam. Chcemy z mężem kupić mała działkę rolna o powierzchni 25 arów. Z tego co zrozumiałam nie musimy być rolnikami?

                              • AGA 2018-01-28T19:08:54Z

                               Dzień dobry, chcielibyśmy z mężem kupić dom z dużą działką. Działka ta ma 10 700m² a dom 90m² plus 2 duże garaże i budynki gospodarcze, staw zarybiony i 20 arów działki są obsadzone porzeczkami i drzewami owocowym. Obecnie mieszkamy za granicą i nie mamy meldunku w Polsce od 3 lat. Nieruchomość ta jest w gminie graniczacej z gmina, w której mieszkaliśmy poprzednio ale w tym samym powiecie. Nie jesteśmy rolnikami, ale mój tata jest rolnikiem i dziadek też był. Właściciel nieruchomości hodowal tam ptaki ozdobne i drzewka iglaste. I teraz tak: Czy możemy kupic tą nieruchomość? Czy jedno z nas musi zostać rolnikiem żeby to kupic i czy wtedy możemy to kupić razem czy tylko to z nas, które będzie miało szkołę rolnicza? Czy wystarczy szkoła rolnicza czy musi też być zdany pozytywnie egzamin? W jakiej instytucji uzyskamy najpewniejsza informacje o możliwości zakupu tej nieruchomości ( Urząd Gminy, Agencja Rolna, Starostwo Powiatowe...)? Z góry dziękuję za pomoc.

                               • Gość 2018-02-12T10:46:50Z

                                Jeżeli na danej ziemi, istnieją oczka wodne, stawy, baseny itd, to prawo pierwokupu ma starosta, jeszcze jeden problem ; )

                                • kos 2018-02-05T13:22:38Z

                                 AndrzejKos

                                • agricola 2018-01-25T17:39:51Z

                                 Może ktoś wyjaśni jak mają się te bolszewickie brednie zwane kształtowaniem ustroju rolnego do Prawa Własności i wolności działalności gospodarczej? Żaden rolnik jak dotąd nie zauważył, że jest w o niebo gorszej sytuacji jak jego pradziadkowie za tzw. pańszczyzny? Do tego uwiązany jest do ziemi jak pies do budy i zmuszany do niekorzystnego dysponowania swoją własnością. Prawo Własności to nie dzierżawa czy użytkowanie wieczyste. Do tego ta nieograniczona wolność nabywania i zbywania ziemi przez związki wyznaniowe. Robicie Chłopy za frajerów, ktoś Was robi w trąbę. Żaden tego nie kuma?

                                 • Myśliciel 2018-06-06T08:27:15Z

                                  Ja kumam.

                                  • Mariusz 2018-05-07T22:08:33Z

                                   Zabrakło Andrzeja Leppera !

                                  • Paula 2018-01-04T15:29:44Z

                                   witam :) Chcialabym sie zapytac komu moge sprzedac grunty rolne I czy jest mozliwosc przemianowania ich na dzialki budowlane ? I co moge zrobic z zabytkowym domem ktory jest w fatalnym stanie wrecz nadajacy sie do rozbioru dodajac ze moi dziadkowie maja prawo do zachowku

                                   • hania 2018-01-02T12:47:58Z

                                    w 2002 kupilam dzialke siedliskowa 1,27 ha, w celu budowy domu i siedliska. Nie wybudowalam, bo okazala sie bagnista i bardzo mokra. Koszt osuszenia bylby za wysoki. Jest to laka, z ktorej podobno nawet krowy nie jadly trawy- jak twierdzi rolnik, ktory byl pierwszym wlascicielem tej ziemi. W planie zagospodarowania przestrzennego gminy, czesc dzialki w pasie 60 m od drogi, jest przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne, a reszta pod uprawy rolne. Ta laka, nigdy nie byla uprawiana. Nie wiem, ktorej jest ona klasy, ale chyba najgorszej, bo nie place nawet podatku rolnego. Mieszkam za granica i nie zamierzam juz mieszkac w Polsce, a potrzebuje pieniedzy na zycie wiec chcialabym ja sprzedac. Owszem oferowal mi jej kupno(za cene ktora zaplacilam ;) )- "rolnik" posiadajacy juz pol wsi, nie uprawiajacy ziemi ;) Od tego czasu zainwestowalam w doprowadzenie pradu, wody i karczowanie z koszeniem przez 16lat. Dla kogo jest ta ustawa? Czy jest jakas mozliwosc sprzedania tej dzialki ?

                                    • sipiora 2018-10-15T19:11:32Z

                                     no i jak z ta sprzedaza

                                    • ROBERT 2018-01-02T07:44:08Z

                                     WITAM POSIADAM GOSPODARSTWO ROLNE OK 14 H W MOJEJ MIEJSCOWOŚCI BYŁA KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO I CHCIAŁ BYM WYKUPIĆ GRUNTY POKOPALNIANE CZYLI ZWAŁOWISKO NA KTÓRYM ROŚNIE LUCERNA DZIAŁKI ZNAJDUJĄ SIĘ W ŚRODKU MOJEGO GOSPODARSTWA I MAM DO WYKUPU OK 3 H CZY PRZYSŁUGUJE MI PRAWO PIERWOKUPU (GMINA NAPISAŁA DO KOPALNI ŻE NIECHCĘ TEJ ZIEMI WYKUPIĆ A JA CHCĘ SCALIĆ GOSPODASRSTWO )

                                     • kamilek 2017-12-28T18:07:25Z

                                      witam chcem kupić małe pole w pobiżu nowej soli poniewarz marze zostać rolnikiem

                                      • Natalia 2017-12-16T11:16:49Z

                                       witam, posiadam działkę 70 arów i chcemy z mężem dokupić 1h ziemi i założyć plantacje drzew, mieszkamy w miejscu gdzie jest działa juz 7 lat. Czy możemy ją kupić, nie mamy wykształcenia rolniczego.

                                       • Kasia 2017-12-13T07:27:25Z

                                        Witam, mąż jest właścicielem działki budowlano - rolnej o pow. 1,07 ha w gminie, w której jest zameldowany od urodzenia. Chcemy dokupić działkę sąsiadującą o pow. 1,08 ha i na obu tych działkach postawić dom. Pozostałą część obu działek będzie uprawiał mój teść, który jest rolnikiem z tej samej gminy. W jaki sposób będziemy mogli nabyć tę nieruchomość?

                                        • Kamil 2017-12-12T10:55:30Z

                                         Czlowiek jest niewolnikiem. Nawet jesli ma uczciwie zarobione pieniadze to i tak musi sie prosic urzedasow o zgode.

                                         • Stanislaw Z. 2017-12-10T14:43:32Z

                                          Siostra moja chce podarowac mi 7 ha ziemi rolnej, ktora kupila ok. 20 lat temu. Mieszkam za granica. Czy to mozliwe, i jakie restrykcje czy warunki mialy by tu obowiazywac?

                                          • szachy3 2017-12-08T16:19:59Z

                                           Witam, czy mogę kupić działkę 12000 m2 - użytek rrolny klasy 4 a i 4 b. Działka uzyskała w maju 2017 r. ostateczna decyzję ustalająca warunki zabudowy ?

                                           • Joanna Z 2017-12-07T17:27:44Z

                                            Witam, planujemy z mężem kupić dom, który położony jest na działce o powieżchni 74ary. Polowe działki stanowi teren budowlany. Czy jedno z nas musi zostać rolnikiem aby kupić dom z działką?

                                            • Tooba.pl 2017-12-08T07:05:33Z

                                             Witamy! Tak jak odpowiedzieliśmy jednej osobie poniżej "Przepisy dla działek, na których są budynki mieszkalne są mniej restrykcyjne, dlatego nie powinno być problemów."

                                            • Endi 2017-12-07T12:06:15Z

                                             Witam. Moja żona jest rolnikiem od 20-01-2015 roku. Chcemy kupić działkę około 0.8h na której jest budynek mieszkalny. Działka jest położona w tej samej gminie. Czy możemy to kupić bez żadnych problemów??????????

                                             • Tooba.pl 2017-12-07T14:06:02Z

                                              Witamy! Przepisy dla działek, na których są budynki mieszkalne są mniej restrykcyjne, dlatego nie powinno być problemów. Pozdrawiamy!

                                              • Endi 2017-12-07T15:59:43Z

                                               Dziękuję

                                             • Max 2017-12-06T13:27:14Z

                                              Witam.Wójek jest rolnikiem ale mieszka 100km stąd.Czy może kupić ziemie rolną 1h.w innym miejscu jeśli spełnia wszystkie pozostałe warunki?i po jakim czasie może przepisać ją swojej siostrze jako darowizne?lub jej sprzedać.

                                              • Tooba.pl 2017-12-07T08:01:46Z

                                               Niestety, żeby kupić ziemię rolną, trzeba mieszkać w tej samej gminie, co działka, od min. 5 lat. Przepisanie działki natomiast może nastąpić najwcześniej po 10 latach od zakupu.

                                               • Max 2017-12-07T11:16:17Z

                                                Niestety nie masz racji.Sprawdziłem dzwoniąc do agencji rolnej.Jeden warunek zakupu to prawo pierwokupu przez ar.Oni zaś nie są zainteresowani więc przedaż może nastąpić

                                                • Tooba.pl 2017-12-07T12:03:11Z

                                                 Jak piszemy w artykule: Istnieją dwa wyjątki, które umożliwiają zakup ziemi rolnej przez osoby, które nie są rolnikami i nie są spokrewnione z dotychczasowym właścicielem. W każdym z nich jest wymagana zgoda Agencji Nieruchomości Rolnych. W pierwszym przypadku o zgodę ANR może zwrócić się nabywca, który dopiero zamierza zostać rolnikiem i stworzyć gospodarstwo rodzinne (....) W drugiej sytuacji to zbywca zwraca się do ANR o zgodę na sprzedaż nieruchomości. Uzyska ją, jeśli wykaże, że mimo starań nie udało mu się znaleźć kupca zgodnego ze wskazaniami zawartymi w ustawie". I wtedy jest jak Pan pisze - jeśli Agencja się zgodzi, można sprzedać ziemię osobie, która nie jest rolnikiem w rozumieniu ustawy.

                                              • Grzegorz 2017-12-04T20:37:47Z

                                               Witam. Posiadam działke rolną w innej gminie z możliwością zabudowy jednorodzinnej(11 a).Czy jako posiadacz owej działki mogę kupić hektar działki rolnej w gminie w ktorej mieszkam od urodzenia?

                                               • Gość 2017-12-05T14:54:44Z

                                                nie

                                                • Grzegorz 2017-12-05T18:07:19Z

                                                 Może cos wiecej? dodam ze przed podzialem dzialka miala 24 a i uprawialismy ją cały czas....

                                               • Zatroskana 2017-12-02T20:40:42Z

                                                Witam. W 2005 roku odziedziczyłam po mężu działkę rolną o pow. 17591m2. Chcę ją sprzedać w całości lub podzielić na mniejsze i i sprzedać . Położona jest w narożniku dróg powiatowej i gminnej.Na 0,50 ha działki są wydane WZ. Czy ze względu na stan zdrowia ( choroba nowotworowa), mogę wystąpić do sądu o pozwolenie na sprzedaż? Słyszałam ,że ustawa z 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego taką sytuację przewiduje.Czy w moim przypadku ANR nie będzie możliwości jakiegokolwiek działania? Zamieszczam ogłoszenia i jestem ciekawa , czy gdy znajdzie się kupiec będę mogła ją sprzedać za kwotę mnie zadowalającą. Obecnie ziemia od dwóch lat ugoruje, po wyrwaniu drzew owocowych , które na niej rosły.

                                                • Kamila 2017-11-30T20:19:41Z

                                                 Witam, chcemy z mężem kupić działkę 0.24 h na wsi, w miejscowości gdzie mieszkamy, jest to działka rolna, a my rolnikami nie jesteśmy. Chcemy postawić tam dom. Czy będzie problem z kupnem?

                                                 • Kamil 2017-11-28T11:30:14Z

                                                  Witam! Mam problem z kupnem dzialki o powierzchni 71a stoi na niej dom oraz budynek gospodarczy. Czy jeśli działka zostanie podzielona przykładowo na 3 działki, 2 po 29a a trzecia 13a. Czy wtedy nie będąc rolnikiem można zakupić te 3 działki, czy liczy sie suma wszystkich działek razem jakie może posiadać osoba nie bedąca rolnikiem?

                                                  • Tooba.pl 2017-11-28T12:35:05Z

                                                   Nie można podzielić według prawa działki rolnej na mniejszą niż 30 a, także nie jest to rozwiązanie. Pisze Pan, że na działce stoi dom - takie działki nie podlegają przepisom o kupnie ziemi rolnej. Przepisy te nie dotyczą działek o powierzchni do 0,5 ha, na których w dniu 30 kwietnia 2016 r. znajdował się budynek mieszkalny oraz obiekty, które nie były już wykorzystywane do produkcji rolnej.

                                                  • Franciszek 34 2017-11-27T21:50:24Z

                                                   Witam Mieszkam obecnie w bloku i jako, że nie jestem rolnikiem chciałbym kupić działkę od rolnika na budowę domu. Sprawa jest taka, iż chodziłem na profil rolniczy na którym zrobiłem Kursy Rolnicze R3. Jako że jestem teraz informatykiem zwracam się z pytaniem, czy mogę kupić tą działkę i zbudować na niej tylko i wyłącznie dom oraz garaż na samochód ? Pozdrawiam

                                                   • Tooba.pl 2017-11-28T07:09:57Z

                                                    Według obecnych przepisów musiałby Pan jeszcze mieszkać w gminie, w której chce Pan kupić działkę, co najmniej 5 lat. Wtedy raczej nie powinno być problemu z kupnem.

                                                    • Gość 2018-05-11T05:42:48Z

                                                     A co w przypadku jeśli działka leży w sąsiedniej gminie?

                                                   • Tomik 2017-11-27T09:44:42Z

                                                    Witam, W okolicach gdzie mieszkam mam możliwość kupienia 2 działek rolnych o łącznej powierzchni 3h ( od dwóch różnych rolników ), obie działki są łąkami a raczej chaszczami gdzie nikt nie zagląda. Chciałbym na nich założyć stadninę koni i pobudować dom mieszkalny. Sam pochodzę z gospodarstwa ale obecnie pracuje na etacie i dodatkowo pomagam rodzicom. Czy mam szanse na to żeby zostać rolnikiem i prowadzić stadninę ??

                                                    • Gabi 2017-11-25T21:41:09Z

                                                     Witam. Moj tata rolnik zamierza kupic 7ha pola, ksiega wieczysta posiada 2 dzialki jedna 1.5 ha, a druga 5.5 ha. Mamy z mezem zamiar kupic to razem z tata poniewaz interesuje nas ta mniejsza dzialka. My niestety jako nie rolnicy sami nie kupilibysmy 1.5 ha. I pytanie jak szybko Tata moglby mi te 1.5ha przekazac w darowiznie jako swojej corce? I kiedy ja moge dopisac do tej dzialki swojego meza??

                                                     • Tooba.pl 2017-11-27T07:30:29Z

                                                      Witamy. Według ustawy Pani tata będzie mógł przepisać działkę dopiero po 10 latach. Pozdrawiamy

                                                     • rolnik 2017-11-24T15:44:00Z

                                                      Witam chce sprzedać 1,5 hektara ziemi osobie która nie jest rolnikiem , ziemia ma być przeznaczona pod kopalnie piasku , przed wejściem ustawy w marcu 2016 roku w gminie było wyłożone studium więc złożyłem dokumenty o przeznaczeniu tej działki pod kopalnie piasku , urzędnicy poinformowali mnie że prace nad nowym planem ruszą z końcem 2016 a do dziś nic się dzieje , czy zatem na podstawie studium otrzymam zgodę na sprzedaż dodam że jak do tej pory nikt więcej nie był zainteresowany, natomiast urzędnik w gminie odpowiadający za wydawanie koncesji zapewnia że nie będzie żadnych problemów bo plan zagospodarowania jest restrykcyjny wobec działek leżących w granicach miasta natomiast moja moja działka jest położona 10 km od granic miasta jest ostatnią działka w gminie następna to już inna gmina gdzie planu zagospodarowania nie ma a nowym sąsiadem jest osoba która chce kupić moją ziemię

                                                      • Elżbieta 2017-11-23T09:17:10Z

                                                       witam! Chcę sprzedać 0,3092 nie rolnikowi z klasą IV i V . Wcześniej obok ten sam nabywca kupił siedlisko i mniejszą działkę. Wszystko jest w jednym ciągu i tworzy jedną całość.Do do działki o którą pytam nie ma innego dojazdu tylko przez wcześniej kupione działki. Nowy właściciel już zamieszkuje na wcześniej nabytych działkach i tam chce pozostać na stał. Jak mogę sprzedać pozostałość , dałam już ogłoszenie o zbyciu i co dalej ?

                                                       • Tooba.pl 2017-11-23T07:03:05Z

                                                        Taka sprzedaż nie podlega ograniczeniom, jeśli sprzedaje Pani ziemię rolnikowi z tej samej miejscowości. Dlatego procedura sprzedaży wygląda, jak w przypadku zwykłej sprzedaży nieruchomości.

                                                        • Katarzyna 2017-11-21T17:41:11Z

                                                         Witam chciałabym sprzedać 60 arów ziemi rolnej Rolnikowi z tej samej wsi to jakie dokumenty i gdzie trzeba złożyć

                                                         • Piotr 2017-11-18T21:37:40Z

                                                          Witam. Jak to w końcu jest z zakupem działki rolnej 36 ar zabudowanej domem wolnostojacym? Na działce znajduje się dodatkowo budynek gospodarczo-mieszkalny tj wcześniej był tam chlew, ale przerobiony jest na garaż i pokój mieszkalny. Wszystko jest ogrodzone w jednym kawałku i nie ma tam prowadzonej działalności rolniczej. Jest tylko przydomowy ogródek i kilka drzew. Notariusz twierdzi że jest potrzebna zgoda Agencji Rolnej a Agencja że nie ma takiej potrzeby. Dodam, że nie mam wykształcenia rolniczego. Nieruchomość zlokalizowana jest na terenie zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej jednorodzinnej - 4RMN oraz mała część działki na terenie oznaczonym symbolem 4R - tereny upraw polowych i rolnych. Klasa ziemi RV, Br-RV. Osoba od której kupuję jest mi zupełnie obca.

                                                          • Tooba.pl 2017-11-20T07:56:20Z

                                                           W naszym osądzie to notariusz ma rację - przepisy jasno mówią o zakupie ziemi rolnej. Rozwiązaniem może być udanie się do ANR (skoro sądzą, że jednak nie trzeba mieć ich zgody), aby pisemnie potwierdzono, że zakup przez Pana tej nieruchomości nie wymaga ich zgody.

                                                           • Kasia 2017-11-22T09:30:59Z

                                                            Proszę o wyjaśnienie. Przecież działki do 0,5 ha z budynkiem mieszkalnym nie wymagają zgody ANR na sprzedaż osobie nie związanej z rolnictwem.

                                                            • Tooba.pl 2017-11-23T07:07:01Z

                                                             Rzeczywiście ma Pani rację - przeoczyliśmy informację o tym, że działka jest zabudowana. W takim przypadku - tak jak Pani pisze - nie jest potrzebna żadna zgodna ANR. Przepraszamy za pomyłkę i dziękujemy za czujność.

                                                            • Piotr 2017-11-20T18:05:52Z

                                                             Czyli jak to jest z zakupem działki rolnej do 0,5 ha zabudowanej?

                                                             • Piotr 2017-11-20T18:09:56Z

                                                              Czyli nadal nie wiem jak to jest z zakupem działki rolnej do 0,5 ha zabudowanej domem jednorodzinnym... Gdyż według artykułu z : 2017-02-17, aktualizacja 2017-09-28 :"Powyższe przepisy nie dotyczą również działek o powierzchni do 0,5 ha, na których w dniu 30 kwietnia 2016 r. znajdował się budynek mieszkalny oraz obiekty, które nie były już wykorzystywane do produkcji rolnej. "

                                                           • marlena 2017-11-16T20:18:06Z

                                                            Dzień dobry, chciałabym kupić siedlisko z ziemią i założyć gospodarstwo rolne. Czy wg nowych przepisów moge kupic ziemie jesli wykształcenie rolnicze bede uzupełniać? Dodam, że doświadczenie w pracy na gospodarstwie mam wieloletnie, a brakuje mi jedynie przysłowiowego "papierka"

                                                            • Tooba.pl 2017-11-17T07:29:03Z

                                                             Jeżeli ma Pani doświadczenie, które uda się Pani formalnie poprzeć, to nie powinno być problemu z kupnem.

                                                            • Anita 2017-11-16T12:24:18Z

                                                             Witam posiadam gospodarstwo rolne które nie uprawiam ale jest w dzierżawie chciałabym sprzedać 1 hektar ziemi rolnej która w wstępnym planie zagospodarowania jest przeznaczona jako działka handlowa usługowa. Według gminy to przenaczenie się nie zmieni a plan ma być uchwalony w 2018r. Czy mogę sprzedać ziemię osobie prywatnej nie będącą rolnikiem przed uchwaleniem planu zagospodarowania?

                                                             • Basia 2017-11-16T05:43:58Z

                                                              Witam mam gospodarstwo lecz ziemi nie uprawiam jest w dzierżawie chcialabym sprzedac 1hektar ziemi i mohe pytanie to czy agencja musi wyrazić zgode na to i kto ewentualnie oszacuje wartosc tej ziemi?

                                                              • Anka 2017-11-14T14:41:22Z

                                                               Witam. Czy nie majac w ogóle na siebie ziemi moge kupić od brata który ma ziemie rolna działkę (pole)i przekształcić ja w działkę budowlaną żeby pobudować na niej dom?

                                                               • Tooba.pl 2017-11-15T07:28:42Z

                                                                Jeżeli jest Pani rolnikiem, może Pani kupić tą ziemię. Jeżeli jednak nie kwalifikuje się Pani jako rolnik, nie będzie takiej możliwości. Z drugiej strony, jeśli brat jest rolnikiem, jako rodzina może Pani starać się o kupno takiej ziemi. Co do przekształcenia na działkę budowlaną - wszystko zależy od miejscowego planu zagospodarowania przestzrennego - może Pani zapytać w gminie, czy na tym terenie będzie możliwość budowy domu.

                                                               • Tooba.pl 2017-11-14T08:02:00Z

                                                                Można kupić ziemię na Panią, jeżeli pole znajduje się w gminie, w której Pani mieszka. Pozdrawiamy!

                                                                • zyta 2017-11-13T21:36:08Z

                                                                 prowadzimy gospodarstwo z mezem od 30 lat chcemy kupic pole a mąż jest na rencie chorobowej .czy według nowych przepisów mozna

                                                                 • Gabi 2017-11-11T10:11:33Z

                                                                  Witam. Od trzech lat mam opłacane składki KRUS jako żona rolnika. Czy po tych trzech latach mogę na siebie wziąć w dzierżawę ziemię 1hektar w tej samej gminie ewentualnie kupić ten hektar. Dodam, że nie mam wykształcenia rolniczego. Będę wdzięczna za odpowiedź.

                                                                  • Tooba.pl 2017-11-11T15:57:26Z

                                                                   Jeśli mieszka Pani w tej gminie od przynajmniej 5 lat, to nie powinno być problemu z dzierżawą. Pozdrawiamy!

                                                                  • Beta 2017-11-11T09:44:40Z

                                                                   Witam! Przez tę bzdurną ustawę jestem "uziemiona" 20 km od pałacu kultury, gdzie mało kto chce być już rolnikiem a nawet jeśli to żaden rolnik nie jest w stanie tu upić gruntów po miejscowych cenach ( cena gminna to 80 zł za m2). Mamy łącznie 6 ha z czego część podzielona na 3 z po 1ha. Komu ma służyć ta ustawa? Czy "mędrcy" pomyśleli o takich sytuacjach? Wygląda na to, że będąc samotną kobietą mam wsiąść na ciągnik jak kobieta z PRL. Oczywiście żartuję ale przez łzy bo nic nie mogę w tej chwili zrobić z moją własnością. A powinnam się cieszyć, że mam tyle ziemi blisko stolicy..... gdzie jest konstytucja i moje prawo do swobodnego dysponowania własnością?

                                                                   • Rafał 2017-11-08T11:09:01Z

                                                                    Witam mam działke 58 ar, o kształcie litery "L". Jest to 1 działka pod 1 numerem. Była to działka rolna. W 2008 roku została wydana decyzja o zabudowie - z decyzji (mapki) wynika, że zabudowa jest na tej części przedniej biorąc pod uwagę kształt działki "L" i jak by działka budowlana ma wielkość 27 ar. Działka cały czas stanowi jedną całość pod 1 numerem. Czy ze względu na wydanie na decyzję z 2008 roku o zabudowie mogę ją sprzedać w całości osobie nie będącej rolnikiem ?

                                                                    • Artur 2017-11-07T11:36:53Z

                                                                     Witam. Jestem rolnikiem ,w spadku z mamą i siostrami dostaliśmy gospodarstwo rolne. Chcielibyśmy cześć pola sprzedać rolników z tej samej gminy. Czy wtedy też musimy pytać o zgodę ANR? Czy w ogóle ANR jest zainteresowana odkupieniem ziemi? Z góry dziękuję za pomoc.

                                                                     • Tooba.pl 2017-11-07T12:30:07Z

                                                                      Jeżeli ziemia jest sprzedawana rolnikom, którzy mieszkają w tej samej gminie, nie ma takiej potrzeby. Pozdrawiamy!

                                                                     • Adrian 2017-11-06T14:41:15Z

                                                                      Posiadam 3000 metrów ziemi rolnej na wiosce gdzie są obok domy i nie mogę swojej własności sprzedać bo rząd trzyma łapę na mojej własności przecież jest demokracja a ja nic nie mogę zrobić po mimo ze mam klienta nie rolnika!! Proszę o pomoc w tej sprawie?

                                                                      • Tooba.pl 2017-11-07T09:37:42Z

                                                                       Jest opcja wykonania drogi i przez to powierzchnia działki zmniejszy się na tyle, by mógł ją kupić nie-rolnik. Jednak za drogę potem trzeba płacić podatek, więc nie jest do końca dobre wyjście...

                                                                      • Damian 2017-11-03T21:21:07Z

                                                                       Odpisze mi ktos na moje pytanie ponizej?

                                                                       • Damian 2017-11-01T12:25:07Z

                                                                        Witam Chce kupic ziemie 6 hektarow ale nie mam jeszcze nic na siebie,jestem w krusie od 2 lat w tym roku zalozylem siedzibe stada i mam pare zwierzat na siebie zarejestrowanych ,tylko ze ta ziemia jest w innym wojewodztwie ale rodzice maja na siebie w tej gminie ziemie. I bede mogl kupic ta ziemie?

                                                                        • Tooba.pl 2017-11-07T09:14:30Z

                                                                         O wiele łatwiej będzie kupić ziemię rodzicom - i wtedy oni mogliby ją Panu przepisać, ale dopiero po 10 latach (takie są przepisy). Istnieje szansa, że skoro prowadzi Pan działalność rolniczą od kilku lat, to jednak dostanie Pan zgodę ANR. Jeżeli dodatkowo nie ukończył Pan 40 roku życia, przepisy są łagodniejsze dla takich młodych rolników.

                                                                        • Gość 2017-10-30T10:36:31Z

                                                                         Mam 45 lat. Kończę 2 letnią szkołę rolniczą. Interesuje mnie pszczelarstwo. Chcę nabyć 2 ha ziemi rolnej i założyć pasiekę, czy jestem już za stary ;-) Podobno, ziemię rolną może kupić wykształcony rolnik wieku do 40 lat. Czy ktoś coś o tym wie?

                                                                         • Tooba.pl 2017-10-31T07:38:57Z

                                                                          Młodzi rolnicy rzeczywiście mają łatwiej w tym aspekcie - do 40 roku życia .

                                                                          • Tooba.pl 2017-10-31T07:38:19Z

                                                                           Żeby móc kupić ziemię, musiałby Pan też mieszkać w gminie, w której jest działka od co najmniej 5 lat oraz w tym czasie mieć też staż rolniczy - niekoniecznie musi być Pan ubezpieczony w KRUSie, trzeba jednak wykazać, że prowadziło się (lub pomagało?) w gospodarstwie rolnym.

                                                                           • Krzyś 2017-11-13T22:13:25Z

                                                                            Jak się pracowało lub pomagałoto z ustawy rolnik powinien zgłosić domownika czyli jest konieczność opłacenia KRUS chyba że sie pracowało zawodowo albo obowiązek ustał - 5 lat przedawnienia ok

                                                                          • Anna 2017-10-25T17:39:02Z

                                                                           mam pytanie. chciałabym kupić dom na wsi, który stoi na 12 arowej działce. do niej przylega działka 18 arów baz zabudowań. Obydwie w jednej księdze wieczystej. Nie mam uprawnień rolniczych. Czy są jakieś przeszkody prawne, aby zakupić te dwie nieruchomości? Czy też np. dom z działką kupię ja, a działkę bez domu mój syn. Pozdrawiam

                                                                           • Jan 2017-10-24T18:11:32Z

                                                                            Ja mam taki problem, że posiadam działkę (rolną) o powierzchni 3050m2. Kupiłem ją 10 lat temu z zamiarem, że może "kiedyś" coś tam sobie wybuduję i wyprowadzę się za miasto. Teren nie jest objęty planem, a ja nie mam decyzji o warunkach zabudowy. Obecnie moja sytuacja i plany mocno się zmieniły i chciałbym sprzedać tę działkę - nie rolnikowi, który chciałby tam wybudować dom mieszkalny (nie zagrodowy) i mieszkać sobie w spokoju. Obok jest kilka podobnych działek, bo jak kupowałem swoją to z większego terenu zostało ich wydzielonych więcej, już z drogami dojazdowymi pomiędzy nimi. Nic tam jeszcze nie jest wybudowane, a na tym terenie (kompleks tycg wydzielonych działek) od dawna nie ma żadnej dzialalnosci rolniczej Jak to zrobić, by móc normalnie (w miarę normalnie) sprzedać tę nieruchomość?

                                                                            • Tooba.pl 2017-10-25T08:04:50Z

                                                                             Niestety problemem jest te 50m2 - jeżeli działka przekracza powierzchnię 3000 m2 może ją kupić tylko rolnik. Wyjściem może być podzielenie działki na dwie mniejsze, ale to proces długotrwały. Ewentualnie poprowadzenie drogi tak, aby powierzchnia zmniejszyła się o 50 m2 - jednak tutaj - jak przeczyta Pan w komentarzach poniżej - też występują problemy np. z tym, kto ma płacić podatek za taką drogę. Chociaż pisze Pan, że drogi dojazdowe zostały już wykonane pomiędzy działkami, więc nie wiem, czy w ogóle to wyjście wchodzi w grę.

                                                                            • Mariusz 2017-10-24T09:45:56Z

                                                                             Witam, chciałby kupić działkę rolną o powierzchni 4965 m kw, która leży na terenie gminy w której mieszkam i jestem zameldowany od 6 lat. Działka będzie sprzedawana w drodze przetargu przez bank lub komornika. Posiadam wykształcenie rolnicze, posiadam również numer ewidencyjny rolnika lecz nie płacę KRUS ponieważ pracuję na etacie. Posiadam ziemię rolną 4 ha (w tej chwili jest zalesiona), która leży na terenie innej gminy. Czy mogę kupić tą działkę leżącą na terenie mojej gminy, choć dotychczas posiadam ziemię na terenie innej gminy?

                                                                             • Tooba.pl 2017-10-24T10:41:54Z

                                                                              Witamy. Większość z tego, co Pan opisał, przemawia za tym, że może Pan kupić ziemię rolną w Pana gminie - raczej nie powinno być problemów, z racji czasu zamieszkania w gminie i posiadania wykształcenia rolniczego.

                                                                             • Ania 2017-10-23T15:38:08Z

                                                                              Mam do kupienia działkę 6900 m oznaczoną jako rolna w tym : 0,36 ha las klasa IV 9 w tym staw),0,07 ha rolna klasa IV,0,12 ha budowlana klasa V,0,15 nieużytki. Nie ma planu zagospodarowania,jest studium określone jako zabudowa wielorodzinna i mieszkaniowa.Nie jestem rolnikiem a działkę chcę wykorzystać na usługi ,rekreacja i gastronomia . Co mogę zrobić,żeby zakupić nieruchomość ?

                                                                              • Alexander 2017-10-23T14:40:40Z

                                                                               Jestem rolnikiem od 3 lat (płacę KRUS) mam zamiar dokupić 5 ha ziemi rolnej, ale w sąsiadującej gminie. Zanim zostałem rolnikiem pomagałem rodzicom przez 5 lat w prowadzeniu ich gospodarstwa, czy mogę bez obaw o unieważnienie kupić ta ziemię?.

                                                                               • Tooba.pl 2017-10-24T07:15:48Z

                                                                                Bez problemów byłoby w przypadku tej samej gminy. Jednak w takich przypadkach jak Pana, rzadko zdarza się unieważnienie. Najlepiej jeszcze podpytać w urzędzie, ale uważamy, że ma Pan duże szanse na finalizację zakupu.

                                                                               • Seba 2017-10-21T07:03:47Z

                                                                                Czy mogę kupić grunt rolny i innej gminie o pow 0,84 ha nadmienię ze w okolicy są inne zabudowania działka graniczy z droga gminna uzbrojona w kanalizację wodę i prąd

                                                                                • leszek 2017-10-18T21:00:34Z

                                                                                 dodam ,że na licytacji są dwie działki 1000 i 2600 m2?

                                                                                 • leszek 2017-10-18T20:38:01Z

                                                                                  czy można kupić ziemię rolną z licytacji komorniczej nie będąc rolnikiem

                                                                                  • Golub-Dobrzyń 2017-10-18T19:42:21Z

                                                                                   Witam Posiadam działkę z domem 30 arów , mam wykształcenie rolnicze, chciałbym kupić działkę rolną o powierzchni 37 arów która graniczy z moją działką ale tylko 1 słupkiem granicznym. Czy mogę bez przeszkód nabyć tę działkę? Oczywiście obie działki są w jednej gminie. Pozdrawiam

                                                                                   • Alek 2017-10-15T09:42:56Z

                                                                                    Witam. Nieruchomość złożona z 12a działki z domem (budownictwo mieszkaniowe i zagrodowe) i 30a działki rolnej (tereny rolne). Czy nie będąc rolnikiem (ale mając wykształcenie rolnicze) można to kupić bez problemu? Obie działki są na jednej księdze wieczystej. Pozdrawiam!

                                                                                    • Tooba.pl 2017-10-16T06:05:29Z

                                                                                     A czy mieszka Pan w tej gminie od co najmniej 5 lat? Jeśli tak, to nie będzie problemu. Jeśli nie, jest szansa na kupno, ponieważ działki rolno-budowlane są trochę inaczej traktowane - ale mogą być mimo wszystko problemy.

                                                                                    • Grzegorz 2017-10-13T07:18:46Z

                                                                                     Witam, dzierżawię 1ha ziemi nie mam wykształcenia rolniczego i nie jestem w krus. Chcę dokupić 3.5ha w tej samej gminie. Czy będą z tym problemy?

                                                                                     • Tooba.pl 2017-10-16T06:03:58Z

                                                                                      Niestety tak, przepisy w tym zakresie bardzo utrudniają kupno osobom, które nie są rolnikami.

                                                                                     • Adam 2017-10-09T10:56:25Z

                                                                                      Witam jestem właścicielem 1.5 h ziemi chciałbym dokupić 1.5 h ziemi umiejscowinej w tej samej gminie w celu powiększenia gospodarstwa. Jestem na zusie nie jestem zameldowany w gminie gdzie leżą nieruchomości lecz w sąsiedniej. Mam pytanie o podanie adresu kancelarii zajmującej się prowadzeniem dokumentacji

                                                                                      • Tooba.pl 2017-10-09T11:46:00Z

                                                                                       Nie współpracujemy z instytucjami zajmującymi się takim zakresem, więc niestety nie możemy Panu pomóc. Pozdrawiamy

                                                                                      • Mario 2017-10-08T19:17:03Z

                                                                                       Witam. Mam rowniez pytanie dotyczace sprzedazy ziemi. Jestem w krusie od ponad 9 lat. Mam prawie 4 hektary ziemi rolnej. Chcialbym sprzedac ok.2 hektarow poniewaz planuje budowe domu a to mnie troche odciazy. Drugie pytanie dotyczy ceny . Jaka bylaby cena za taki obszar. Teren lubelskie. Ciekawostka taka ze slyszalem ze chca tam stawiac jakis osrodek rekreacyjny.

                                                                                       • Tooba.pl 2017-10-09T11:44:51Z

                                                                                        Witamy. Niestety nie zajmujemy się wyceną nieruchomości - nie możemy Panu pomóc. Często agencje nieruchomości dokonują bezpłatnej wyceny bez zobowiązań - warto udać się do lokalnego pośrednika. Pozdrawiamy!

                                                                                       • Łukasz 2017-10-06T09:46:40Z

                                                                                        Witam chciałbym sprzedać działkę budowlano - rolną czy musze najpierw zaproponować tą działkę Agencji nieruchomości rolnych ? czy moge ją sprzedawac? |Jeżeli tak to czy w przypadku działki budowlano rolnej muszę sprzedać rolnikowi?

                                                                                        • Tooba.pl 2017-10-09T11:30:22Z

                                                                                         Przepisy do działek rolno-budowlanych są dość skomplikowane i uzależnione od przepisów lokalnych. Najlepiej, jak uda się Pan do urzędu i zapyta o szczegóły. Wszystko zależy od zapisów z planu miejscowego i innych przepisów.

                                                                                        • Gość 2017-10-05T11:52:32Z

                                                                                         Witam. Razem z przyszłą żoną upatrzyliśmy sobie działkę o wielkości ok 1ha. Oboje jesteśmy po studiach, ona kończy mgr ja skończyłem inż. oboje skończyliśmy kierunki nie związane z rolnictwem (informatyka i księgowość). Chciałbym zapytać czy istnieje jakaś możliwość zakupu takiej działki, aktualnie jest to łąka w środku lasu. Z góry dziękuje za informację. Na tą chwile nie znam właściciela tej działki przed zapytaniem w ogóle o sprzedaż chciałbym się dowiedzieć czy jest w ogóle szansa na zakup.

                                                                                         • Sławek 2017-10-08T12:16:05Z

                                                                                          Ja właśnie rozpoczynam kurs R3 jest to kurs dzięki któremu będę miał tytuł rolnika i tak jak jest napisane w artykule "za zgodą ANR" będę mógł kupić grunt rolny. Przynajmniej tak to rozumiem.

                                                                                         • Patrycja 2017-10-05T08:19:28Z

                                                                                          Witam, posiadam 1.03 ha ziemi rolnej. Nie jestem rolnikiem tylko osobą fizyczną. Ziemię zakupiłam w 2014 roku, zastanawiam się jednak nad jej sprzedażą. W jaki sposób mogę to zrobić? Skoro nie posiadam tej ziemi od 5 lat zapłacę podatek w jakiej wysokości od sprzedaży gruntu? Komu prawnie mogę sprzedać tą ziemię?

                                                                                          • Tooba.pl 2017-10-05T10:10:41Z

                                                                                           Witamy! Wysokość tego podatku jest uzależniona od wartości rynkowej nieruchomości ustalanej na podstawie średnich cen obowiązujących w danej miejscowości. Stawka podatku wynosi 2% wartości sprzedawanego prawa majątkowego, w tym przypadku będzie to 2% wartości sprzedawanej nieruchomości. Jednakże zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o PCC, obowiązek podatkowy spoczywa na kupującym. Ziemię natomiast może Pan sprzedać osobie o statusie rolnika według ustawy, który zamieszkuje w gminie, w której znajduje się działka od min. 5 lat.

                                                                                           • jan 2017-10-13T12:46:24Z

                                                                                            Tooba, p.Patrycja pyta : czy ona zapłaci odatek? odpowiedz jest: tak, poniewaz ziemii nie ma przez 5 pelnych lat kalendarzowych -liczą się pełne lata od stycznia do grudnia to jeden rok -zakupnp. w pazdzierniku nie jest liczony od pazdziernika- rok zaczyna się od stycznia do konca roku i to daje 1 rok

                                                                                          • Paweł 2017-10-03T13:40:42Z

                                                                                           Dodam do komentarza poniżej, że mam kwalifikacje rolnicze, ktore zdobylem w tym roku i mieszkam na terenie Gminy, w ktorej sa położone grunty od urodzenia.

                                                                                           • Tooba.pl 2017-10-04T08:19:44Z

                                                                                            To dodatkowo podnosi Pana szanse - są spore na to, że zakup obejdzie się bez problemów. Pozdrawiamy!

                                                                                           • Paweł 2017-10-03T13:01:47Z

                                                                                            Witam, Mam możliwość kupienia 50% udziałów działki rolnej o pow 1.85ha, która znajduje się w sąsiedztwie mojego gospodarstwa rolnego, które prowadzę od 2 lat, (pomagałem wcześniej rodzicom w gospodarstwie ponad 10 lat). Czy mogę zakupić te udziały? Jeśli są jakieś przeciwwskazania to co mam zrobić, aby móc kupić?

                                                                                            • Tooba.pl 2017-10-04T08:19:01Z

                                                                                             A czy wcześniej był Pan ubezpieczony w KRUSie? Jeżeli przez te 10 lat pomagania rodzicom tak było, to nie będzie problemu - spełnia Pan warunki ustawowe definicji rolnika. Jeżeli nie, też jest możliwość zakupu takiej działki, ponieważ jest ona sąsiadująca z Pana gospodarstwem rolnym - więc sądzimy, że nie powinno być większego problemu.

                                                                                            • Dom 2017-10-02T21:19:47Z

                                                                                             Moi rodzice mają gospodarstwo i sa rolnikami. Wydzielili działki i chcieliby jedna mi przekazać. Czy lepiej zrobic umie darowizny czy sprzedaż? Jakie na to znaczenia w odniesieniu do uprawnień go zachowku mojego rodzeństwa?

                                                                                             • Tooba.pl 2017-10-04T07:02:56Z

                                                                                              Lepiej jest zrobić darowiznę - mniej formalności i szybszy proces. Chyba, że jest Pan rolnikiem i spełnia inne warunki do kupna ziemi rolnej (o których piszemy w artykule) - wtedy bezpośrednia sprzedaż będzie lepszym rozwiązaniem.

                                                                                              • Dom 2017-10-08T19:08:23Z

                                                                                               A co z zachowkiem?

                                                                                             • Barbara 2017-10-02T18:04:39Z

                                                                                              Czy mogę kupić działkę rolną o powierzchni 1,2 ha na której jest budynek mieszkalny na którym głównie mi zależy, nie jestem rolnikiem, nie jestem osobą bliską ale mieszkam w tej gminie w której jest działka

                                                                                              • Tooba.pl 2017-10-04T06:55:07Z

                                                                                               Niestety osoba niebędąca rolnikiem nie może kupić - w świetle ustawy - działki rolnej powyżej 0,5 ha, jeśli znajduje się na niej budynek. Pozdrawiamy!

                                                                                               • Gość 2017-10-04T17:47:31Z

                                                                                                I nie ma możliwości obejścia tych przepisów? A ile trwa proces odrolnienia działki?

                                                                                                • Tooba.pl 2017-10-05T10:06:09Z

                                                                                                 Jeśli w MPZP działka jest na terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe, wówczas należy wystąpić o wyłącznie z produkcji rolnej - taki proces trwa różnie - czasami nawet "od ręki", czasem około miesiąca. Jeśli natomiast ziemia jest rolna klasy 4-6 o pochodzeniu organicznym to trzeba złożyć wniosek o "odrolnienie". Odpowiadając na Pana pytanie, co do czasu trwania takiego odrolnienia - wszystko zależy od starostwa. Zwykle trwa to od miesiąca do nawet pół roku, także nie możemy jednoznacznie stwierdzić, jak długi jest ten proces.

                                                                                              • Piotrek 2017-10-02T12:09:52Z

                                                                                               Witam,mam wujka ,ktory mieszka za granica.Jakie warunki musi spełnić żeby kupić ziemie i ja uprawiac?Pozdrawiam

                                                                                               • Tooba.pl 2017-10-04T06:47:39Z

                                                                                                Musi mieć staż rolniczy (piszemy o tym w artykule) lub wykształcenie oraz być zameldowanym w gminie, gdzie jest działka (min. 5 lat). Pozdrawiamy!

                                                                                               • Gość 2017-09-29T21:34:52Z

                                                                                                Dwa lata temu przepisalam córce 4 ha ziemi ,czy teraz ona jako rolnik moźe dokupic ziemie ktora znajduje sie po sasiedzku 8 ha .własciciel zmarł i jego siestra jako spadkobierczyni chce to sprzedac

                                                                                                • Tooba.pl 2017-10-02T07:24:53Z

                                                                                                 Czy Pana córka jest rolnikiem? Tak jak wg definicji: Rolnikiem indywidualnym jest osoba posiadająca kwalifikacje rolnicze i nie więcej niż 300 ha, która od pięciu lat mieszka na terenie gminy, gdzie posiada działkę rolną i od pięciu lat samodzielnie na niej gospodaruje. Pisze Pan, że córka posiada działkę od 2 lat - jeżeli wcześniej nie miała ona stażu w rolnictwie, musi jeszcze poczekać z kupnem. Wyjściem może być kupno ziemi przez Pana, jeżeli jest Pan rolnikiem i od 5 lat (w tej gminie) uprawia ziemię.

                                                                                                 • Gość 2017-10-09T17:09:26Z

                                                                                                  Miala staź u mnie czyli rodzicow i pomagala w rolnictwie ,od urodzenia mieszka tez razem i działka ktora chce kupic jest polozona tuż obok.Chciałaby razem z mezem rozwinac swoje gospodarswo zaznaczam ze ziemie ktora chce kupic juz dzierzawi.

                                                                                                  • Tooba.pl 2017-10-10T11:32:35Z

                                                                                                   Jeżeli córka udokumentuje, że posiada staż w rolnictwie, nie powinno być problemów z kupnem.

                                                                                                • Łukasz 2017-09-29T12:35:42Z

                                                                                                 Witam.planuje kupić działkę Rolno-Budowlaną o pow 0.4ha pod budowę nieruchomości. pytanie: Czy mogę ją nabyć jako osoba fizyczna pracująca poza granicami kraju ale zameldowaniu w gminie w której znajduje się owa działka?? pozdrawiam

                                                                                                 • Tooba.pl 2017-10-02T07:17:27Z

                                                                                                  Witamy! Jaka powierzchnia działki znajduje się w planie jako część "rolna"? Jeżeli jest to powierzchnia poniżej 0,3 ha nie powinien mieć Pan problemów. Niestety nie jesteśmy w stanie dokładnie odpowiedzieć, nie znając szczegółów.

                                                                                                  • Anna 2017-10-25T14:31:38Z

                                                                                                   Witam czy jeśli narzeczony nie jest rolnikiem i nie ma nic wspólnego z rolnictwem to czy jesgo rodzice mogą mu wydzierżawić ziemię która jest zadłużoną w KRUS ?

                                                                                                 • Borys 2017-09-27T21:06:13Z

                                                                                                  Czy znaja panstwo uchwałe Sądu Najwyższego z 22 czerwca 2017 roku, sygn. akt III CZP 24/17 ?

                                                                                                  • Tooba.pl 2017-09-28T10:40:59Z

                                                                                                   Jest to dość świeża uchwała - dziękujemy za uwagę; zmodyfikujemy artykuł z jej uwzględnieniem, ponieważ rzeczywiście dużo zmienia. Pozdrawiamy!

                                                                                                  • Ciekawa11 2017-09-27T15:20:15Z

                                                                                                   Chce kupic udzial w spadku od wujka, brata mojej mamy. Jest to udział w gospodarstwie rolnym. Czy mogę to zrobić.?

                                                                                                   • Tooba.pl 2017-09-28T10:38:02Z

                                                                                                    A czy jest Pani rolnikiem i mieszka Pani od min. 5 lat w gminie, w której znajduje się nieruchomość? Jak dużą część działki chce Pani kupić?

                                                                                                   • Darek 2017-09-26T19:05:17Z

                                                                                                    Chciałbym kupic ok 2h ziemi pod inwestycje, budowa szklarni, uprawa nowoczesna. Jestem zameldowany w gospodarstwie ktore zostalo przepisane na mojego brata wraz z ziemia. Czy istnieje szansa kupna ziemi w tej samej gminie na mnie ?

                                                                                                    • Tooba.pl 2017-09-28T10:21:33Z

                                                                                                     To jest działalność rolnicza, więc kwalifikuje się Pan do nabycia ziemi rolnej (działy specjalne produkty rolnej).

                                                                                                    • tomek 2017-09-26T18:57:33Z

                                                                                                     witam otrzymałem spadek po dziadku pole 4ha wraz z baratem chcemy się tego pozbyć znaleźliśmy klienta rolnika z okolicy czy możemy to sprzedać? okres który upłyną od dziedziczenia to rok, notariusz poinstruował nas że musi upłynąć 10lat wedle nowej ustawy

                                                                                                     • Tooba.pl 2017-09-28T10:19:36Z

                                                                                                      Notariusz ma rację - obecnie może Pan zbyć działkę najwcześniej 10 lat od daty jej nabycia.

                                                                                                     • Roman 2017-09-26T07:20:42Z

                                                                                                      Posiadam działkę o powierzchni 0,3007 ha. W roku 2008 Urząd Gminy wydał decyzję o warunkach zabudowy. Do chwili obecnej jednak nie zostały wybudowane, żadne budynki. Działka od 2008 roku nie była wykorzystywana do prowadzenia działalności rolniczej. Czy można ją sprzedać bez ograniczeń.

                                                                                                      • Tooba.pl 2017-09-26T10:09:30Z

                                                                                                       Jeżeli to działka rolna, obowiązują Pana przepisy dotyczące nabywania i zbywania gruntów rolnych. Pozdrawiam!

                                                                                                      • Marcin 2017-09-24T07:52:42Z

                                                                                                       Mam w kupnie dom z działką rolną łącznie 1.2ha jestem na ZUS mam działalność. moi rodzice są rolnikami.czy mam szansę kupić ten dom jako zusowiec ? Bo wiadomo na KRS są marne zdolności kredytowej .proszę o odpowiedź

                                                                                                       • Tooba.pl 2017-09-25T06:49:29Z

                                                                                                        Powierzchnia działki może stanowić problem. Łatwo można kupić działkę do 0,3 ha. W Pana przypadku prawo pierwokupu będzie miała niestety ANR i dopiero wtedy będzie mógł Pan (jeśli oni nie zechcą) kupić dom z tą działką.

                                                                                                       • Elzbieta 2017-09-23T20:48:11Z

                                                                                                        Posiadam grunty rolne ale pracowałam i mam emeryturę jednocześnie przez cały czas uprawiałam posiadaną ziemię. Czy mogę nabyć grunty rolne ?

                                                                                                        • Tooba.pl 2017-09-25T06:38:21Z

                                                                                                         Jeżeli posiada Pani co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie oraz od 5 lat mieszka w danej gminie, gdzie znajduje się działka, nie będzie problemu. Jeżeli nie rejestrowała Pani działalności rolniczej, według definicji z ustawy, nie jest Pani traktowana jako rolnik.

                                                                                                        • Krzysiek 2017-09-22T21:15:14Z

                                                                                                         Wiec moja tesciowa ktora jest rolnikiem moze spokojnie kupic ziemie rolna a pozniej ta ziemie mi darowac powiedzmy po 6 miesiacach ?

                                                                                                         • Tooba.pl 2017-09-25T06:35:17Z

                                                                                                          Na darowanie dziecku (zięciowi) ziemi nabytej po 30 kwietnia 2016 r. zgodę powinien wyrazić sąd. Rolnik, który zaryzykuje i daruje bliskim nieruchomość kupioną po 30 kwietnia 2016 r. bez zgody sądu, musi liczyć się z tym, że zostanie to zakwestionowane. Występując o zgodę, trzeba wnieść opłatę stałą w wysokości 40 zł i czekać na rozstrzygnięcie sądu. Ten bowiem nie musi zgodzić się na przekazanie gospodarstwa. Wtedy z jego oddaniem trzeba czekać dziesięć lat. Przepisy bowiem zabraniają wcześniejszego zbycia nieruchomości rolnej bez akceptacji sądu.

                                                                                                          • Krzysiek 2017-09-27T06:16:48Z

                                                                                                           Dziekuje za odpowiedz, w takim razie taka sama sytuacja jest gdy rodzic zdecyduje sie darowac ziemie swojemu wlasnemu dziecku ?

                                                                                                           • Tooba.pl 2017-09-28T10:22:08Z

                                                                                                            Dokładnie tak. Pozdrawiamy!

                                                                                                         • Kinga 2017-09-21T11:50:19Z

                                                                                                          Witam Otrzymaliśmy z mężem darowiznę od jego dziadków 0'30 ha dzialka rolna 4 klasy w 2016 roku. Chcemy sprzedać działkę jednak okazało się że nie możemy . Sprzedać mozna tylko działkę od osoby bliskiej nie czekając na upłyniecie terminu 10 lat, a dziadkowie męża nie sa dla mnie osobą bliska. Czy jeśli podzielimy dzialke 0,30 ha na dwie mniejsze bedzie możliwa sprzedaż?? Proszę o odpowiedz

                                                                                                          • Tooba.pl 2017-09-25T06:33:01Z

                                                                                                           Działek rolnych nie można podzielić na mniejsze niż 0,3 ha, jednak można spróbować zbudować drogę na granicy i wtedy powierzchnia działkę się minimalnie zmniejszy. Wtedy będzie można sprzedać działkę bez problemu. Pozdrawiamy!

                                                                                                           • Gość 2017-09-25T12:06:12Z

                                                                                                            Dziękuję serdecznie za odpowiedz

                                                                                                            • Tooba.pl 2017-09-25T13:12:27Z

                                                                                                             Nie ma za co - polecamy się na przyszłość!

                                                                                                          • Tadeusz 2017-09-21T08:26:43Z

                                                                                                           Dziekuje za odpowiedz (rozumiem, ze jeżeli nie mam obowiązku prowadzenia gospodarstwa osobiście to moge te 17 działek z bratankami podzielić. Tylko ze u notariusza sie nie da bo chcą zgodę anr czyli zostaje tylko sąd o ugodowy podział spadku. Tak abym miał na papierze wyszczególnione działki tylko na siebie. Tak ? Dobrze to rozumie?

                                                                                                           • Tooba.pl 2017-09-25T06:31:22Z

                                                                                                            Dokładnie tak. Pozdrawiamy!

                                                                                                           • Andrzej 2017-09-20T18:09:57Z

                                                                                                            Chcemy kupić działkę, jest to działak rolna z zabudowaniami ( dom , stodoła) murowane powierzchnia ok.6h Bądz jej część 2,5-3h. Nie jesteśmy rolnikami, ale ojciec od 25lat posiada ziemię rolną ok 2h. Chciałbym tą ziemię przeznaczyć pod szkółkarstwo jako że już posiadamy niewielką szkółke drzewek ozdobnych.Czy mamy szanse na zakup takiej działki?

                                                                                                            • Tooba.pl 2017-09-21T08:20:02Z

                                                                                                             Osoby blisko spokrewnione z rolnikiem mogą kupić ziemię rolną. Wcześniej jednak pierwszeństwo ma ANR, jednak gdy uzasadnią Państwo, że chcą prowadzić tam potem taką działalność, powinno być znacznie łatwiej.

                                                                                                            • Tadeusz 2017-09-19T21:52:25Z

                                                                                                             Witam. A co w sytuacji kiedy w tym roku otrzymałem orzeczenie sądu ( podział spadku po rodzicach) z 17 ha ja 1/3, brat 1/3 i nieżyjący brat 1/3 po nieżyjącym bracie jego czesć dziedzicza troje dzieci i zona wiec maja po 1/4 I jak to rozpisać kiedy ja nie jestem rolnikiem. Ponoć ja moge sie na dzieci brata zrzec udziałów ale oni na mnie juz nie. Wiec co w takiej sytuacji zrobic aby to wkoncu podzielić przed notariuszem te 17ha Dodam ze jesteśmy zgodni co do Podzialu miedzy soba. Ale jak ? Jesli nawet tam nie mieszkam gdzie grunty sa położone. I nie spełniam wymogów anr. Prosze o podpowiedz

                                                                                                             • Tooba.pl 2017-09-21T07:52:25Z

                                                                                                              Zgodnie z art. 2a ust. 1 u.k.u.r. nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny. Jednakże zgodnie z art. 2a ust. 3 pkt 2 u.k.u.r. przepis ten nie dotyczy nabycia nieruchomości rolnej w wyniku dziedziczenia oraz zapisu windykacyjnego. Nie ulega zatem wątpliwości, że w świetle tego wyłączenia nabywcą nieruchomości rolnej – zarówno w drodze dziedziczenia ustawowego, jak i testamentowego – może być osoba, która nie jest rolnikiem indywidualnym. Zgodnie z art. 2b ust. 4 u.k.u.r. do nabywców nieruchomości rolnej w przypadkach, o których mowa w art. 2a ust. 3 pkt 2 i 3, nie stosuje się przepisów art. 2b ust. 1 i 2. Oznacza to, że spadkobierca nieruchomości rolnej, jak również zapisobierca windykacyjny nie mają obowiązku prowadzenia gospodarstwa rolnego, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 10 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej – obowiązku prowadzenia tego gospodarstwa osobiście.

                                                                                                             • Danyś 2017-09-13T16:28:37Z

                                                                                                              Czytając powyższy artykuł rozumiem, że posiadając działkę rolną o powierzchni 0,15 ha (dostałem w darowiznie od ojca rolnika) w klasie 3b rolnej i 4 łąki mogę ją sprzedać osobie nie będącej rolnikiem. Czy o budowę siedliska na takiej działce może starać się nie rolnik?

                                                                                                              • Tooba.pl 2017-09-19T09:35:13Z

                                                                                                               Tak małą działkę może upić osoba niebędąca rolnikiem. Żeby wybudować na niej siedlisko, prawdopodobnie taka osoba będzie musiała przekształcić działkę na budowlaną. Jest też opcja, że Pan wybuduje na niej siedlisko i wtedy procedury będą łatwiejsze. Pozdrawiamy!

                                                                                                              • P. Dorota 2017-09-13T08:00:19Z

                                                                                                               Witam, chciałam się zapytać, czy mogę kupić działkę która jest własnością mojej cioci jest to działka nie uprawiana klasa 6 ok 2,2 ha (rosną na niej drzewa)? Nie jestem rolnikiem, i nie mam tez wykształcenia rolniczego. Jest możliwość obejscia tego? Pozdrawiam! Odpowiedz

                                                                                                               • Tooba.pl 2017-09-13T08:27:35Z

                                                                                                                Ziemię rolną może kupić nie tylko rolnik. Osoby spokrewnione z rolnikiem mogą nabywać działki rolne. Są na to szczegółowe przepisy - o części z nich piszemy w artykule. Pozdrawiamy!

                                                                                                               • Gość 2017-09-12T12:22:56Z

                                                                                                                witam czy jezeli moj tesc jest współwłascicielem gospodarstwa rolnego ale nie jest rolnikiem a ziemia jest uprawiana przez jego brata ktory rowniez ma udziały w gospodarstwie moze kupic ziemie?

                                                                                                                • Pan Jan 2017-09-11T15:25:11Z

                                                                                                                 Witam, chciałam się zapytać, czy mogę kupić zabudowania gospodarcze do których jest dołączona działka rolna 1,5ha? Nie jestem rolnikiem, i nie mam tez wykształcenia rolniczego. Jest możliwość obejscia tego? Pozdrawiam!

                                                                                                                 • Tooba.pl 2017-09-12T06:19:13Z

                                                                                                                  Działkę rolną może kupić tylko rolnik mieszkający co najmniej 5 lat w danej gminie lub osoba blisko spokrewniona z nim. Pozdrawiamy!

                                                                                                                 • carlos 2017-09-08T19:36:13Z

                                                                                                                  Witam. Czy mogę kupić grunt rolny powierzchnia 3600m2 jeśli ojciec jest rolnikiem? Słyszałem kiedyś, że rolnik może budować na swoich gruntach praktycznie gdzie chce jako siedlisko. Jeśli tak jest czy jako syn rolnika również mam takie przywileje ;) Podpowiedzcie coś bo ciekawą działkę mam na oku i nie wiem jak to ugryźć... Z góry dziękuję.

                                                                                                                  • Tooba.pl 2017-09-11T06:19:38Z

                                                                                                                   Witamy! Jako syn rolnika może Pan nabyć działkę rolną o takiej powierzchni. Jednak na działce rolnej może wybudować dom jednorodzinny wyłącznie osoba będąca rolnikiem, tzn. osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni użytków rolnych nieprzekraczającej 300 ha, prowadząca osobiście gospodarstwo rolne, posiadająca kwalifikacje rolnicze, zamieszkała w gminie, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa (art. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego).

                                                                                                                  • Ciorny 2017-09-02T16:37:21Z

                                                                                                                   Mam pytanie co i jak, ponieważ dostałem propozycję sprzedaży stodoły. Działka na której znajduje się stodoła ma pow. Około 2ha na tej samej działce znajduje sie też dom i inne zabudowy ktore są oddalone od tej stodoły. Działka jest rolna, a sasiad ktory kupił dom nie daleko naszej działki chce odkupić stodole z kawalkiem ziemi okolo 0,20ha, czyli trzeba odpisać od tych 2ha ta czesc. I pytanie czy da się to zrobić i czy on mógłby odkupić?

                                                                                                                   • Tooba.pl 2017-09-04T07:29:57Z

                                                                                                                    Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 93 ust. 2a) dopuszcza wydzielenie działki mniejszej niż 0,3 ha, jeśli miałaby ona powiększyć sąsiednią nieruchomość. Pozdrawiamy!

                                                                                                                   • Red 2017-08-15T09:36:14Z

                                                                                                                    Każdy może nabyć grunty rolne i nie trzeba mieć wykształcenia jak jest napisane w tym artykule. Zgody ANR są wydawane i najlepiej jak występuje o nią zbywca.

                                                                                                                    • Tooba.pl 2017-08-21T10:47:33Z

                                                                                                                     Obecnie kupować ziemię rolną mogą: rolnicy indywidualni, kościoły, parki narodowe, jednostki samorządu oraz Skarb Państwa. Rolnikiem indywidualnym – w rozumieniu ustawy – jest osoba posiadająca kwalifikacje rolnicze i nie więcej niż 300 ha ziemi, która od pięciu lat mieszka na terenie gminy, gdzie posiada działkę rolną i od pięciu lat samodzielnie na niej gospodaruje. Do zakupu ziemi są też uprawnieni członkowie rodziny rolników indywidualnych. Bliscy rolników nie muszą się bać o ojcowiznę. Jeśli jednak nie zechcą jej przejąć, rodzice nie będą mieli możliwości odsprzedania gruntów nie rolnikowi. Regulują te kwestię przepisy wprowadzone 30 kwietnia 2016 roku. Ustawa nie dotyczy jednak działek o powierzchni mniejszej niż 0,3 hektara, czyli poniżej 30 arów. Działki większe – do 0,5 ha – nie rolnik kupi, gdy znajduje się tam dom. Jednym z głównych zadań nowego prawa było utrudnienie spekulacyjnych inwestycji na rynku ziemi rolnej. Jednak osoba, która wiąże swoją przyszłość z rolnictwem ma

                                                                                                                    • hela 2017-07-03T20:36:25Z

                                                                                                                     by ich szlag trafił, żebym ja własnej 60 arowej działki otrzymanej od rodziców na leczenie nie mogła sprzedać, Boże co oni z nami wyczyniają, całkowicie nas zniewolili

                                                                                                                     • ewa 2017-07-24T20:06:06Z

                                                                                                                      a ja nie moge kupic rolnej 35 arow i czekam na zmane przepisow

                                                                                                                      • Ola 2017-08-10T17:00:30Z

                                                                                                                       Tzn nie dostałaś zgody? A jakiegoś konkretnego warunku nie spełniłaś, czy jakie uzasadnienie odmowy?

                                                                                                                     • ROLNIK 2017-06-23T11:23:02Z

                                                                                                                      dziękujemy władzy PIS....ZA TEN BAŁAGAN....

                                                                                                                      • PITER 2017-11-12T19:02:12Z

                                                                                                                       Dlatego nigdy więcej PIS!!!

                                                                                                                       • plis 2017-09-10T20:49:07Z

                                                                                                                        sris przecież to poprzedni przygotowali i nalegali...

                                                                                                                        • Kupujący 2017-08-17T17:36:30Z

                                                                                                                         Jak ziemię kupowali obcokrajowcy bez problemu to było dobrze!

                                                                                                                         • Wojtek 2017-06-29T12:58:45Z

                                                                                                                          Projekt, który przyjęła PO w 2015 był jeszcze gorszy, praktycznie likwidował obrót ziemią rolna.

                                                                                                                          • dvdv 2017-07-09T12:48:22Z

                                                                                                                           Bzdury! Przecież kupiłem wtedy działkę. PiS rozpieprzył cały rynek handlu ziemią

                                                                                                                           • Nie rolnik 2017-08-10T16:18:17Z

                                                                                                                            Bzdury to Ty opowiadasz. Tak jak Wojtek napisał PiS odziedziczył po rządzie PO-PSL projekt który miał wejść w życie od stycznia i który tak pisze Wojtek był dużo gorszy i praktycznie likwidował obrót ziemią rolną. Obecny rząd przesunął w czasie wejście w życie tej ustawy i w tym czasie trochę ją zliberalizował. Jeżeli się wypowiada na jakiś temat to należałoby mieć chociaż troszkę wiedzy w tym temacie. Tu kupiłeś działkę jeszcze zanim PO z PSL napisało nową ustawę. Gdyby wybory wygrała stara ekipa to przepisy w tym zakresie byłyby jeszcze gorsze.

                                                                                                                            • jakby 2017-08-26T05:37:38Z

                                                                                                                             To ty kolego bzdury opowiadasz i nie masz pojęcia o temacie. Wcześniejszy projekt nie zakładał nawet 50% tego co dodało PIS do ustawy. Prywatny osoba nie jest praktycznie w stanie założyć gospodarstwa rolnego, a obecni rolnicy mają ograniczenia. Po pierwsze: Dlaczego kościół ma prawo wykupu ziemi rolnej?! Co oni mają z tym wspólnego!? Czyżbyśmy mieli wraca do starych czasów gdzie trzeba u faroża odrobić swoje? Po drugie: Dlaczego rolnik nie może posiadać więcej niż 300ha? To jest absurd. Jeśli ktoś ma dobrze prosperujące gospodarstwo to dlaczego nie może go rozwijać?! Po trzecie: ANR może zarzucić rolnikowi złe gospodarowanie i tym samym wykupić ziemie za śmieszny grosz.