Nadchodzą zmiany w prawie budowlanym

28 czerwca 2015 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane. Zmiany, które zaczną obowiązywać od tego momentu, powinny usprawnić proces budowlany i tym samym ułatwić życie większości inwestorów.

Artykuł archwialny - aktualny na 2014 rok

Opracowane przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmiany przyniosą przede wszystkim uproszczenie dokumentacji projektowej dla domów jednorodzinnych.

Pozwolenie na budowę odchodzi do lamusa

Inwestorzy planujący budowę domu jednorodzinnego, którego zakres oddziaływania nie będzie wykraczać poza granice posesji, będą mogli odtąd zapomnieć o konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. Zamiast tego będą zobowiązani do złożenia zgłoszenia z projektem budowlanym. W odpowiedzi mogą liczyć na tzw. milczącą zgodę. Oznacza to, że starosta w ciągu 30 dni wyda inwestorowi dziennik budowy, upoważniający do rozpoczęcia inwestycji. Dzięki tej zmianie, z 57 (86 w dużych miastach) do 30 dni ulegnie skróceniu procedura poprzedzająca rozpoczęcie robót budowlanych. Inwestor znacznie szybciej dowie się również o tym, czy jego wniosek jest kompletny. Urząd po otrzymaniu zgłoszenia będzie miał bowiem 14 dni na sprawdzenie ewentualnych braków formalnych i wezwanie inwestora do ich uzupełnienia. Obecnie urząd nie jest ograniczony takim terminem.

Od wymienionej zasady będą wyjątki. O uzyskanie pozwolenia na budowę nadal będą musieli starać się inwestorzy, którzy między innymi podejmą się budowy gmachu o wysokości powyżej 12 metrów, o kubaturze powyżej 5000 m³, będą wznosić obiekt, wymagający oceny oddziaływania na środowisko, czy też w sytuacji, gdy obszar oddziaływania wznoszonego budynku będzie wykraczać poza zakres projektu zagospodarowania działki lub terenu

Mniej dokumentów przed budową

Po wprowadzeniu nowelizacji inwestorzy nie będą już musieli kompletować szeregu dokumentów, takich jak decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Rozpoczęcie budowy ułatwi także likwidacja konieczności zawiadomienia organu administracji architektoniczno-budowlanej o planowanym terminie rozpoczęcia robót. Zgodnie z założeniami, uproszczeniu ulegnie także sam projekt budowlany, bowiem nie będzie wymagane dołączenie do niego oświadczeń dostawców mediów oraz zarządcy drogi.

Szybciej i bez zbędnych dodatkowych procedur będzie można zamieszkać w wybudowanym domu. Do tej pory, aby legalnie wprowadzić się do własnego domu, konieczne było uzyskanie pozwolenia od powiatowego lub wojewódzkiego inspektora budowlanego. Po nowelizacji wystarczy, że inwestor zgłosi organowi nadzoru budowlanego zakończenie budowy. W miejsce pozwolenia na użytkowanie wystarczy tzw. milcząca zgoda. Uzyskanie pozwolenia będzie wymagane jedynie wówczas, gdy inwestor będzie chciał zamieszkać w obiekcie, który nie został jeszcze ukończony.

Plany zabudowy i obszary urbanistyczne

Nowelizacja zakłada także, że obok miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miałyby powstawać miejscowe plany zabudowy, które stanowiłyby uzupełnienie tych pierwszych. Razem tworzyłyby katalog lokalnych planów zagospodarowania przestrzennego. Ponadto gminy będą miały odtąd za zadanie tworzyć tzw. obszary urbanistyczne. Uchwałą rady gminy będą ustalane: obszary zabudowane, rozwoju zabudowy oraz ograniczonej zabudowy (np. tereny zalewowe czy osuwiskowe). Wśród innych proponowanych zmian, usprawniających proces budowlany, znalazło się między innymi zniesienie obowiązku uzyskania decyzji administracyjnej lub dokonania zgłoszenia w przypadku robót budowlanych innych niż budowa.

Planuje się również wprowadzenie zasady, że nie każde naruszenie prawa skutkuje wydaniem aktu administracyjnego przez nadzór budowlany. W sytuacji braku zagrożenia dla życia, zdrowia lub mienia pierwszym działaniem nadzoru będzie wezwanie do usunięcia stanu niezgodnego z prawem.

Artykuł archwialny - aktualny na 2014 rok

Komentarze

 • Kuba 2014-01-07T10:18:36Z

  Obecnie mówi się, że zmiany mają szansę wejść w życie najwcześniej w połowie 2014 roku.

  • auto 2014-01-01T14:05:14Z

   I jakoś nadal nie widać zmian... Czy komu kolwiek wiadomo coś na temat terminu wprowadzenia nowych przepisów?

   • zina 2013-05-16T15:49:51Z

    No nareszcie coś mądrego i NORMALNEGO w tym zahukanym państwie!!Właśnie rozpoczęłam procedure zbierania dokumentów i już na wstępie zapłaciłam 700zł za mapkę geodezyjną ,a gdzie reszta !? W takim razie wstrzymam sie do jesieni.Bo i tak długo by to trwało starym trybem ,a zaoszczędzę pieniądze,nerwy i czas.

    • marek 2013-03-29T04:54:11Z

     Obecnie (marzec 2013r.)staram się o zezwolenie na budowę garażu http://www.tooba.pl/projekty-garazy/Archigraph/G-5/a,s_pd,idp,13687.html. W 1990r. budowałem dom, ale obecne procedury i wymogi mogę to z całą odpowiedzialnością powiedzieć iż w pełni zniechęcają przeciętnego inwestora do jakiejkolwiek budowy. Mógłbym opisać sposóby marnowania czasu i pieniędzy lecz myślę, że będący w temacie rozumieją istotę sprawy. Więc zmiany w prawie, które wyeliminują okradanie inwestora z pieniędzy i czasu na na bzdetne kosztowne oświadczenia, potwierdzenia są naprawdę niezbędne. Szkoda, że dopiero teraz!!!