Sprzeciw sąsiada wobec budowy domu

Następnym krokiem po zakupie projektu domu i jego adaptacji do działki jest złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Decyzja staje się prawomocna, jeśli w ciągu 14 dni nikt się od niej nie odwoła. Czy sąsiad może sprzeciwić się budowie domu?

Odwołanie się od decyzji o pozwoleniu na budowę

Kto może odwołać się od decyzji o pozwoleniu na budowę? Zgodnie z prawem budowlanym odwołać się mogą strony postępowania, którymi w sprawie pozwolenia na budowę są inwestor oraz właściciele lub użytkownicy wieczyści sąsiednich nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. O tej kwestii z kolei decyduje urząd na podstawie odrębnych przepisów określających między innymi warunki usytuowania domu, warunki oświetlenia, odległości od granic działki, odległości od innych obiektów budowlanych.

Sąsiedzi nie mogą zostać uznani za strony postępowania, jeżeli budowa domu nie narusza ich interesów, a zatem nie pogarsza dostępu światła słonecznego do ich domów, oraz jeśli zostały zachowane wymagane prawem odległości zabudowy od granic działki. W przypadku gdy budowa domu narusza jednak interesy sąsiadów, mogą oni złożyć sprzeciw w urzędzie. Skutkiem tego będzie wydłużenie się czasu oczekiwania na uprawomocnienie się decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wymaganie zgody od sąsiada pozwala uniknąć dowolności zabudowy oraz budowy domu naruszającego interesy osób w sąsiedztwie. Zgoda sąsiada na budowę naszego domu będzie potrzebna szczególnie w sytuacji, gdy dysponujemy małą działką, na której nie da się postawić domu przy zachowaniu standardowych odległości, a zatem chcemy zbliżyć dom na odległość 1,5 m do granicy lub wybudować dom w granicy działki. Zgoda sąsiada będzie także pomocna w sytuacjach, gdy wymiary działki nie pozwalają nam postawić domu zgodnie z przepisami. Za jego zgodą możemy starać się o pozwolenie na budowę domu z odstępstwem od przepisów. Urząd, który rozpatruje wnioski, weźmie pod uwagę sposób zagospodarowania zarówno naszej, jak i sąsiedniej posesji, a także stanowisko sąsiada w kwestii budowy naszego domu.

Gdzie złożyć odwołanie?

Na złożenie sprzeciwu sąsiad ma 14 dni od wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Odwołanie należy wnieść do wojewody za pośrednictwem organu, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę. Istnieje także możliwość wniesienia skargi na decyzję wojewody. W tym celu konieczne będzie udanie się do wojewódzkiego sądu administracyjnego w terminie 30 dni.

Czas oczekiwania na wydanie pozwolenia na budowę

Po złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę na decyzję musimy czekać do 65 dni. Dodatkowe opóźnienia mogą jednak być spowodowane koniecznością uzgodnień urzędowych z innymi organami czy brakami w dokumentacji i koniecznością jej uzupełnienia przez inwestora.

Pozwolenie na budowę ważne jest bezterminowo, a zatem możemy prowadzić budowę domu przez wiele lat, konieczne jest jednak rozpoczęcie prac w ciągu trzech lat od wydania decyzji oraz systematycznego prowadzenia prac, a zatem dokonywania wpisów w dzienniku budowy z przerwami nie dłuższymi niż trzyletnie.

Komentarze

 • Gość

  Krysia. Co w przypadku kiedy budynek bliźniaczy istnieje od pow. 40 lat. Zachodzi konieczność wymiany dachu stropowego na kat 20 spadku wymogi producenta blachodachowki z wypustami. Strony sąsiednie otrzymały powiadomienia. W wyniku konieczności wniesienia poprawek wskazanych przez Starostwo, projektant dokonał poprawek, sąsiedzi nie wnosili uwag. Jednakże ponownie otrzymują powiadomienia. Jeden z nich nie odbiera a więc jest awizo. Zostało 7 dni dla sąsiada którego dom oddalony jest o 2 wyjazdy w sumie między granicą dzieląca kolejny bliźniak. Jaki termin winien zobowiązać Starostwo do wydania Decyzji ,liczac od 22.03.2019r. Dla przypomnienia jest to kolejne postępowanie.

 • Darek

  Dopisuję dalej. Wieś nasza jest można powiedziec zabytkowa bo gmina się nawet tym chwali wszystkie domy są w stylu niemieckim jedna bryła dwuspadowy dach a tu taki niewypał.
  Zakładam że urzędnicy byli przeciwni tylko burmistrz autorytatywnie nakazał wydawać taką decyzję . i to on niewatpliwie polecił mnie nie informować o tej inwestycji.
  dzisiaj minął już miesiąc od wbicia łopaty a z każdym dniem zaczynam się bardziej denerwować widząc jak rośnie cos co na stałe zepsuje harmonię tej okolicy. Dlatego pytam na forum jak najskuteczniej niedopuscić do trwałego zepsucia tej okolicy.
  Proszę o jakąś pomoc bo niewiele informacji jest w necie takich konkretnych.

 • Darek

  Witam
  Mieszkam w malowniczej miejscowości na Dolnym Śląsku. na skraju wsi Postawiłem pierwszy dom na nowym odcinku działek. Mój dom ustalał linię zabudowy dla kolejnych. W warunkach które dostaliśmy ( nie ma planu dla naszej wsi) było dach dwuspadowy 40 45 stopni. po moim domu powstało w ciągu 4 lat - 4 domy w podobnej formie 100 - 130m takie same dachy prosta konstrukcja jedna bryła itp. gdy starałem się o warunki urząd wskazał jako obszar oddziaływania - domy oddalone od mojego o 250 m. w tym roku na odcinku tych 250 m pojawia się nowy inwestor i zaczyna budowę. Jesteśmy nieco zdziwieni, gdyż nasza działka jest przyległa do jego (rozgranicza ją pas drogi gminnej tylko na mapie bo w rzeczywistosci nigdy tam drogi nie było) a do czasu postawienia tablicy informacyjnej nie dostałem żadnych pism z gminy. Gdy zobaczyłem jaka to będzie budowa ( po rozmiarze fundamentów) nie miałem watpliwości dlaczego nie zostaliśmy uznania za stronę. Parterowy pow. ponad 300m2 , płaski dach .

 • Gość

  Ale jesli nie to moze i ma prawo po to sa warunki zeby je przestrzegać

 • Sąsiadka

  Właśnie ,sąsiad nie liczy się w prawie budowlanym a ustawa o ochronie przyrody pozwala sąsiadowi na wszystko:może obciąć i zabrać moje gałezie,może moją działkę zlać randapem.Ustawa mnie nie chroni:sąsiad może wszystko.To chociaż raz sąsiad może powiedzieć:buduj w odległości 4m, ale bez okna:nie będziesz mnie podglądał

 • Tooba.pl

  W przypadku otrzymania decyzji, z którą się nie zgadzamy możemy skorzystać z tzw. zasady dwuinstancyjności, która mówi, że od każdej decyzji można odwołać się do jednej, z reguły wyższej, instancji. W sprawach związanych z budową domu organami odwoławczymi są: wojewoda (dla decyzji wydawanych w oparciu o Prawo Budowlane - w tym dotyczących wstrzymania budowy) oraz samorządowe kolegium odwoławcze (dla decyzji zatwierdzających podział nieruchomości oraz ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu).

 • Nana

  sasiad nie zgadza sie na budowe inwestycyjna , podaje ze jego dzialka jest rekreacyjna !!1Dzialka jego jest budowlana , w okolocy sa juz wybudowane bloki mieszkalne i hotel .budowa ta ma byc jednopietrowa . na parterze pomieszczenia handlowo uslugowe a na pietrze mieszkania . Gdzie mozna sie udac aby zlozyc odwolanie ???

 • lulu

  Przepisy prawa budowlanego w art. 28 stanowią, że stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są inwestor oraz właściciele (lub użytkownicy wieczyści) sąsiednich nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.

 • zainteresowana

  proszę podać podstawę prawną jeśli chodzi o zgodę sąsiada

 • Goguś

  Nir rozumiem, z jakich przepisów ma wynikac konieczność uzyskiwania zgody sąsiada. Nie ma tagiego wymogu moim zdaniem. Sąsiad może protestować, ale urząd moze tego nie uwzględnić, jeżeli sytuacja jest zgodna z przepisami. Jeżeli sąsiad nie zaprotestował na etapie ubiegania się o warunki zabudowy, wtedy mołżiwości dalszych protestów sa coraz mniej skuteczne, jeżeli projekt budowlany odpowiada warunkom zabudowy..

 • Ire

  artykuł w sposób dokładny wyjaśnia problem odwołania tylko w dzisiejszych czasach nie liczy się dobro sąsiada.Wykorzystuje się anormalne przepisy i otrzymuje się pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego po granicy na działeczce o 14 m szerokości śmiejąc się sąsiadowi w twarz.Prawo budowlane nie odnosi się w ogóle do sąsiedztwa z działką rolną, nikogo nie interesuje w jaki sposób uprawić tą działkę przy tym budynku?