Warunki techniczne 2021 - ustawa, tabela, poradnik

Nowe standardy, które zaczną obowiązywać w branży budowlanej od 2021 roku, nie są zaskoczeniem. Wiele dostępnych dzisiaj na rynku projektów architektonicznych domów jednorodzinnych spełnia już dzisiaj wymagania WT 2021. Również producenci materiałów budowlanych, stolarki i chemii budowlanej spełniają wymogi, które mają stać się standardem od 1 stycznia 2021 roku.

Zmiany w prawie budowlanym w 2021 roku! Przygotuj się!
Ristrutturazioni Gigliotti
Zmiany w prawie budowlanym w 2021 roku! Przygotuj się!

Warunki Techniczne 2021 dotyczą inwestorów, którzy dostaną pozwolenie na budowę w 2021 roku. Dom projektowany według poprzednich Warunków Technicznych (WT 2017), a niezrealizowany do 2021 roku będzie musiał być dostosowany do ostrzejszych wymagań. Podobnie stare budynki rozbudowywane i modernizowane po 31 grudnia 2020 roku, będą dostosowane do nowych wymogów.

Nowe standardy WT 2021 nie są zaskoczeniem

Promowanie energooszczędnego budownictwa w krajach Unii Europejskiej zapoczątkował dokument z 2002 roku, zawierający praktyczne sposoby i zasady działań w tym kierunku. W 2010 roku pojawiła się dyrektywa Parlamentu Europejskiego w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Unormowano sposoby obliczania charakterystyki energetycznej budynku oraz wprowadzono sankcje za naruszanie przepisów.

Państwa członkowskie Unii europejskiej zostały zobowiązane do zmiany przepisów krajowych tak, aby budowane i modernizowane budynki spełniały normy minimalnej charakterystyki energetycznej. Celem natomiast jest osiągnięcie stanu zerowego zużycia energii elektrycznej.

Ostre przepisy budowlane są konsekwencją proekologicznej polityki Unii Europejskiej i przyjęciu trzech standardowych postulatów, zwanych pakietem ustaw klimatycznych 3 x 20:

1. Zmniejszenie zużycia energii o 20%

2. Redukcja emisji dwutlenku węgla o 20%

3. Wzrost produkcji energii odnawialnej o 20%

Nowe standardy WT 2021 nie są zaskoczeniem
Kelly Elko
Nowe standardy WT 2021 nie są zaskoczeniem

Zmiany w prawie budowlanym w 2021 roku

Zmiany wchodzące za rok w życie jako norma WT 2021 albo standard energetyczny 2021, dotyczą trzech obszarów:

1. Zmniejszenie współczynnika przewodzenia ciepła elementów konstrukcyjnych

Obniżanie współczynnika przewodzenia ciepła (U) również było wprowadzane stopniowo. Przepisy określają dopuszczalne wartości przenikania ciepła dla poszczególnych przegród budynku. Im lepszą izolację termiczną posiada przegroda, tym wartość współczynnika U będzie mniejsza. Bardziej skuteczne będzie utrzymanie ciepła wewnątrz budynku. Wymagania co do średniej minimalnej grubości izolacji (cm) zmieniały się następująco:

Wymagania co do średniej minimalnej grubości izolacji (cm) zmieniały się w sposób podany w tabeli.
Wymagania co do średniej minimalnej grubości izolacji (cm) zmieniały się w sposób podany w tabeli.

Największe zmiany dotyczą izolacji dachów. Jest to całkowicie zrozumiałe, ponieważ przez konstrukcję dachową i połać dachową przenika na zewnątrz nawet 25-30% energii cieplnej wytwarzanej w instalacji grzewczej.

Nowe warunki techniczne wymuszają stosowanie okien i drzwi o wyższych parametrach energooszczędności. Dachy i ściany będą wymagały grubszej warstwy termoizolacyjnej. Znaczący wpływ na uzyskanie jak najniższych wartości współczynnika U będzie mieć jakość wykonania, rodzaj technologii oraz jakość materiałów i ich właściwości termoizolacyjne. Maksymalna wartość współczynnika przenikania ciepła U [W/(m2K)]:

Maksymalna wartość współczynnika przenikania ciepła U [W/(m2K)]:
Maksymalna wartość współczynnika przenikania ciepła U [W/(m2K)]:

Zarówno właściciele domów planujący remonty, jak i inwestorzy podejmujący budowę będą musieli podjąć decyzję, jaki wybrać materiał termoizolacyjny. Czy zdecydować się na grubszą warstwę styropianu albo wełny mineralnej, czy też droższe materiały o mniejszym współczynniku przewodzenia ciepła.

Wymóg U ≤ 0,2 W/(m²K) dla ścian zewnętrznych można spełnić na przykład poprzez mur konstrukcyjny z bloczków silikatowych o grubości 18 cm oraz izolację z wełny mineralnej o współczynniku λ = 0,036 W/(mK) i grubości 17 cm.

Prawidłowa i kompleksowo wykonana termoizolacja obniża koszty ogrzewania nawet o połowę.

2. Ograniczenie zapotrzebowania budynków na energię

Nowe przepisy wprowadzają zakaz przekraczania określonej wartości współczynnika zużycia energii Ep. Współczynnik Ep oznacza roczne zapotrzebowanie energii nieodnawialnej do ogrzewania domu, wentylacji, chłodzenia, oświetlenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej w przeliczeniu na jednostkę powierzchni. Wskaźnik Ep obniżono najpierw w 2014 roku, a następnie w 2017 r; WT 2021 jest już trzecią zmianą.

Współczynnik zużycia energii określa się w zależności od rodzaju budynku:

Współczynnik zużycia energii określa się w zależności od rodzaju budynku.
Współczynnik zużycia energii określa się w zależności od rodzaju budynku.

3. Modernizacja pieców grzewczych

Warunki techniczne dotyczące wskaźników przewodzenia ciepła oraz zapotrzebowania na energię, które zacną obowiązywać od przyszłego roku, w znacznym stopniu muszą wpłynąć na sposób ogrzewania domu. Wskaźnik Ep, oznaczający roczne zapotrzebowanie na energię, nie będzie możliwy do zachowania przy utrzymaniu zarówno tradycyjnych kotłów węglowych, jak i nowoczesnych olejowych, a nawet gazowych. Mimo radykalnej redukcji emisji szkodliwych dla środowiska substancji w czasie spalania, wszystkie te źródła ciepła mają pochodzenie kopalne i są nieodnawialne.

Rozwiązaniem jest oparcie energetyki cieplnej na odnawialnych źródłach energii. im większy będzie ich udział w energetycznym bilansie domu, tym łatwiej będą spełnione standardy WT 2021 w tym względzie. Warto więc już teraz pomyśleć o wymianie kotłów węglowych i olejowych na pompy ciepła oraz kotły opalane pelletem.

Zaostrzone wymagania dla nowych domów – na co zwrócić uwagę?
Sinke Makelaardij
Zaostrzone wymagania dla nowych domów – na co zwrócić uwagę?

Zaostrzone wymagania dla nowych domów – na co zwrócić uwagę?

Wbrew pozorom, wyglądające na restrykcyjne nowe warunki techniczne w budownictwie, nie odbiją się bardzo znacząco na kosztach budowy. Koszty materiałów izolacyjnych wynoszą obecnie tylko ok. 3-5% kosztów całej inwestycji, a więc bez większego problemu można zastosować lepsze materiały. Niektóre firmy już dzisiaj oferują produkty spełniające wymogi WT 2021.

Fakt, że praktycznie każdy dom zbudowany po roku 2020 będzie domem energooszczędnym, da o sobie znać niższymi kosztami eksploatacji i wyższym komfortem. W projekcie nowego domu należy zwrócić uwagę na:

 • skuteczną termoizolację wszystkich przegród zewnętrznych domu,
 • montaż okien z niskim współczynnikiem U,
 • instalowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zastosowanie instalacji grzewczej z możliwością wykorzystania energii słonecznej,
 • unikanie i usuwanie mostków termicznych,
 • stosowanie materiałów izolacyjnych dobrej jakości w ścianach, na stropie i fundamentach.

Ogrzewanie domu odpowiadające wymogom WT 2021 można zrealizować poprzez pompy ciepła, kotły kondensacyjne oraz panele słoneczne i baterie fotowoltaiczne do podgrzewania wody i wytwarzania energii elektrycznej.

Wyeliminowanie pieców na paliwa kopalne, które negatywnie wpływają na środowisko, będzie się oczywiście wiązać z pewnymi kosztami. Oparcie się na odnawialnych źródłach energii przyniesie jednak szybko wymierne korzyści. Budując dom, warto pomyśleć o przyszłości – w końcu jest to inwestycja często na całe życie.

Komentarze

 • Gość 2021-01-09T20:03:21Z

  A co z warsztatem,,np. chcę otworzyć spawalnię ??

  • Zainteresowana 2020-10-19T18:53:58Z

   A jeżeli ktoś kupił działkę z pozwoleniem budowlanym na inne nazwisko i ma już projekt domu z WT 2017 to istnieje możliwość przepisania czy musi od nowa musi starać się o decyzję na swoje nazwisko i adaptować dom pod WT2021???

   • Hess 2020-12-30T13:33:43Z

    Musi wystąpić z wnioskiem o przeniesienie decyzji, o ile decyzja jest jeszcze aktualna (obowiązuje 3 lata).

    • W.j. 2020-12-30T11:40:12Z

     Takie postępowanie administracyjne polega na zmianie decyzji tj przeniesieniu pnb na nowe nazwisko, załącznik stanowi także oświadczenie o zgodzie sprzedającego na zmianę decyzji

    • Natka 2020-05-25T19:39:59Z

     Każą inwestować w pompy ciepła A prąd idzie w górę cenowo... gdzie tu logiks

     • Wadz 2020-09-30T12:37:34Z

      Chodzi o sprawność, sumarycznie zużywasz mniej energii bo gaz czy prąd do ogrzewania zastępujesz energią z gruntu/powietrza/wody. W skali roku zapłacisz za dużo mniej zużytej energii, ale ta energia będzie minimalnie droższa.

      • gonzoR 2020-10-23T11:58:59Z

       zużywam gazu za 2300zł na ogrzewanie i ciepłą wodę, jestem ciekawy ile bym zapłacił za zużycie prądu w pompie ciepła...

       • marek 2021-04-24T20:48:44Z

        około 3000

        • Lech 2020-12-27T10:15:10Z

         Myślę że między 800 a 1000zł.

      • Mattt 2020-04-03T09:40:40Z

       Witam zamierzam zacząć budować się od września 2020 i jeżeli nie skończę do końca roku to muszę adaptowac dom do nowych norm?

       • w.j. 2020-12-30T11:42:23Z

        Budujesz do końca zgodnie z zatwierdzonym projektem, chyba że pojawią się też zmiany istotne, wtedy projekt zamienny zgodnie z aktualnymi przepisami.

        • Mik. 2020-05-25T12:31:43Z

         Nie słuchaj Agi! Sprawdź akt prawny dotyczący warunków technicznych, gdzie jest wyraźnie napisane: „§ 2. Przepisów rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, nie stosuje się, jeżeli przed dniem jego wejścia w życie: 1) został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i wnioski te zostały opracowane na podstawie dotychczasowych przepisów; 2) zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę" Czyli składasz wniosek, lub zgłoszenie budowy i obowiązują Cię normy na moment składania wniosku!

         • Aga 2020-04-08T15:34:29Z

          Niestety tak.

          • Mik. 2020-05-25T12:34:51Z

           Aga, nie wprowadzaj ludzi w błąd! Warunki techniczne, określone w rozporządzaniu obowiązują na moment składania/uzyskania pozwolenia na budowę, lub zgłoszenia, nie na moment odbioru budynku!

           • Ania 2020-05-25T13:19:10Z

            Dokładnie tak. WT obowiązują na moment składania wniosku/uzyskania pozwolenia na budowę. Jak już masz albo dostaniesz pozwolenie do końca 2020 roku, to nie musisz dostosowywać domu do nowych warunków - budujesz na starych zasadach, zgodnie z uzyskanym pozwoleniem.