Wzór wniosku o uzgodnienie przyłącza wodociągowego przez drogę gminną

Podstawą do przyłącza wodociągowego jest wydana decyzja o warunkach zabudowy. W niej powinna znaleźć się informacja dotycząca możliwości podłączenia budynku do sieci wodociągowej. Jednak pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o wydanie warunków zaopatrzenia w wodę.

Co dołączyć do wniosku?

Po złożeniu wniosku inwestor musi czekać na wydanie przez urząd warunków technicznych do wykonania przyłącza. Następnie wykonuje się projekt techniczny, który ważny jest przez 3 lata.

Co jeszcze będzie potrzebne do uzyskania zgody?

Przed pracami budowlanymi należy dodatkowo złożyć zawiadomienie o budowie do Starostwa Powiatowego. Po 30 dniach – jeśli nie wystąpił sprzeciw – możemy rozpocząć prace. Gdy przyłącza są już gotowe, musimy zgłosić je do odbioru z przedłożeniem wniosku o połączenie ich z siecią wodociągową. Po tym etapie możemy podpisać umowę o zaopatrywanie nieruchomości w wodę.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek składamy w lokalnym zakładzie wodociągowym lub kanalizacyjnym. Wniosek ma na celu wydanie warunków technicznych zaoptrzenia na wodę czy odprowadzania nieczystości. Przedsiębiortwo po złożeniu dokumentu wyda warunki w terminie 21 dni od daty przyjęcia.

Warto wiedzieć: budowy przyłącza nie musimy zgłaszać nawet w starostwie powiatowym. Dzieje sie tak w przypadku, gdy budowa będzie prowadzona zgodnie z przepisami lokalnymi oraz projektant przygotuje na kopii mapy zasadniczej odpowiedni plan z zaznaczeniem lokalizacji przyłącza wodociągowego. Z kolei gdy inwestor chce budować instalacje wewnętrzne, konieczne jest pozwolenie.

 

Pobierz w doc Pobierz w pdf

 

Komentarze

Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.