Wzór zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót budowlanych

Inwestor, chcąc przystąpić do realizacji inwestycji budowlanej, musi złożyć zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych do organu nadzoru budowlanego. Jeżeli nie dopełni tego obowiązku, grozi mu sankcja karna określona w art. 93 Prawa Budowlanego.

Prócz zawiadomienia do nadzoru budowlanego, inwestor musi poinformować o rozpoczęciu prac autora projektu.

Co powinno zawierać zawiadomienie?

  • Dane i adres inwestora,
  • informacje na temat inwestycji (adres, nr działki)
  • numer pozwolenia na budowę,
  • planowaną datę rozpoczęcia i zakończenia budowy.

Dokumenty, które należy dołączyć do zawiadomienia:

  • oświadczenie kierownika budowy na temat planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowa,
  • oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy do zarządzania robotami budowlanymi,
  • zaświadczenie potwierdzające, że kierownik budowy figuruje na liście członków uprawnionych do samodzielnego pełnienia funkcji technicznych w budownictwie,
  • pełnomocnictwo,
  • oświadczenie od inspektora nadzoru inwestorskiego na temat przejęcia obowiązków,
  • potwierdzenie opłaty skarbowej.

Miejsce i termin złożenia zawiadomienia

Zawiadomienie można złożyć do Wojewódzkiego lub Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Zawiadomienie trzeba złożyć przed planowanym terminem rozpoczęcia robót budowlanych (czasami wystarczy zaledwie 7 dni, ale zależy to od przepisów lokalnych). 

 

Pobierz w doc Pobierz w pdf 

 

Komentarze

Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.