Wzór zgłoszenia zamiaru wybudowania ogrodzenia

Budowa ogrodzenia zwykle nie wymaga załatwienia zbyt wielu skomplikowanych formalności urzędowych czy konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. Jednak od tej reguły istnieją wyjątki.

Podstawową kwestią jest to, gdzie chcemy usytuować siatki lub panele ogrodzeniowe, oraz jaką wysokość osiągnie samo ogrodzenie. Jeżeli płot, który postawimy pomiędzy działkami prywatnymi, będzie niższy niż 2,2 m, do jego realizacji nie musimy spełniać żadnych formalności w urzędzie. Jeżeli natomiast ogrodzenie ma stanąć od strony ulicy, torów kolejowych lub jakichkolwiek innych miejsc publicznych, przed jego budową wymagane jest zgłoszenie. Jednakże wspomniany zapis nie obejmuje ogrodzeń, które są budowane przy drogach prywatnych lub wewnętrznych, a zatem takich, których nie uznaje się za drogi użytku publicznego. 

Zgłoszenie jest również konieczne, gdy ogrodzenie ma być wyższe niż 2,2 m.

Miejsce i termin złożenia zgłoszenia

Zgłoszenie trzeba złożyć co najmniej na 21 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych ogrodzenia. Jeżeli odpowiedni organ nie wniesie sprzeciwu, budowa może zostać po tym okresie wszczęta, jednak nie później niż po dwóch latach. Zgłoszenie należy złożyć do starostwa. 

Co powinno zawierać zgłoszenie?

W treści musimy zamieścić informacje, takie jak:

  • sposób wykonywania robót,
  • termin ich rozpoczęcia,
  • zakres i rodzaj.

Co należy dołączyć do zgłoszenia?

  • Oświadczenie inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • szkice/rysunki (na żądanie urzędu), które można wykonać samodzielnie.

Uwaga: budowa ogrodzenia musi być rozpoczęta w ciągu dwóch lat od terminu, który inwestor określił w zgłoszeniu. Po upływie tego czasu konieczne jest wystosowanie nowego zgłoszenia.

 

Pobierz w doc Pobierz w pdf 

 

Komentarze

Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.