Czy można zbudować dom w lesie?

Właścicielem lasu może zostać każdy, co jednak nie oznacza, że w leśnej głuszy lub na jej obrzeżach bez problemu można postawić dom. Zadanie nie jest proste, a najczęściej wręcz niemożliwe. W określonych warunkach może się jednak udać.

Dom może zostać zrealizowany na działce leśnej, jeśli zabudowa została przewidziana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Wówczas sytuacja jest jasna. Dom może powstać. Natomiast jeśli w planie miejscowym działka nie została przewidziana do zabudowy, to niewiele więcej można zrobić. Zgodnie z przepisami, przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne poza planem zagospodarowania nie jest możliwe. Chyba że plan miejscowy zostanie zmieniony. Gdy gmina ogłosi przystąpienie do jego zmiany, można złożyć wniosek o odleśnienie działki w nowym planie lub o niewielką zmianę planu dla wybranego terenu. Aby było to możliwe, zgodę musi wydać marszałek województwa (na wniosek wójta, burmistrza lub prezydenta miasta i po uzyskaniu pozytywnej opinii izby rolniczej).

Dom w lesie
Domek drewniany w lesie - marzenie niełatwe do zrealizowania

Wyłączenie z produkcji leśnej 

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, gdy działka ma już zmienione przeznaczenie, trzeba jeszcze uzyskać jej wyłączenie z produkcji leśnej, z czym nie powinno być problemu, o ile las nie jest wyjątkowo cenny i nie leży na terenie parku narodowego. Decyzję podejmuje dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. W związku z wyłączeniem właściciel musi uiścić opłaty: należność, opłatę roczną, a w razie przedwczesnego wyrębu drzew – także odszkodowanie. Ich wysokość zostaje określona w wydanej decyzji. Opłaty nie dotyczą sytuacji, gdy w wyniku wyłączenia gruntów z produkcji leśnej działka do 0,05 ha zostaje przeznaczona pod budowę domu jednorodzinnego.

Zgodnie z przepisami, przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne poza planem zagospodarowania nie jest możliwe. Chyba że plan miejscowy zostanie zmieniony.

Warunki zabudowy

Jeśli dla danego terenu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie został uchwalony, to należy wystąpić do gminy z wnioskiem o wydanie decyzji dotyczącej warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Gmina może odmówić wydania decyzji m.in. wówczas, gdy działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej lub gdy grunty wymagają zmiany przeznaczenia na budowlane. Ten ostatni punkt dotyczy działek leśnych i w ich przypadku decyzja o warunkach zabudowy najczęściej nie jest wydawana. W takiej sytuacji należy spróbować najpierw przekwalifikować grunt leśny na rolny i dopiero w następnej kolejności ubiegać się o warunki zabudowy. Decyzję dotyczącą przekwalifikowania lasów prywatnych wydaje starosta.

Komentarze

 • Gość

  Witam. Prosze o informacje jak mozna to zrealizować bo ja mam z tym problem.

 • Mam dom w lesie

  My akurat mamy szeroką działkę to budynek jest oddalony ok 12 m od działek sąsiednichsąsiednich .

 • Mam dom w lesie

  Na działce z oznaczeniem Ls nie uzyska się warunków zabudowy (ochrona gruntów rolnych i leśnych), musi być plan miejscowy, zgoda na wyłączenie z produkcji leśnej.

 • Bogdan

  Poproszę o pomoc mam działkę leśną i chciałbym wybudować tam dom i do tej pory nie mogę dostać warunków zabudowy w gminie . Proszę o Pomoc bogusmika@wp.pl

 • Ciekawy

  Witam. Ja teraz z tym sie zmagam a jak u państwa wygladala sprawa odleglosci od granic lasu ?

 • Mam dom w lesie

  A jaki to problem?

 • ryszard

  prosze podaj telefon lub w inny sposób mam podobny problem

 • Mam dom w lesie

  Oczywiście, że da się pobudować dom w środku lasu, odlesiłam 500 m bezpłatnie i już mam pozwolenie na budowę :)

 • Gość

  Projektant wykonał projekt bez zachowywania odległości od lasu znajdującego się na mojej działce, czekam na pozwolenie na budowę .

 • Tooba.pl

  Dzień dobry, w tej kwestii najlepiej poradzić się architekta lokalnego, ponieważ te kwestie regulują przepisy miejscowe. W przypadku działek leśnych z reguły nie mają zastosowania przepisy ogólne. Pozdrawiamy!

 • Aga

  Na działce leśnej z planem miejscowym, jeśli dom będzie pośrodku działki jaką należy zachowywać odległość od działek sąsiednich po zmianach rozporządzeniu ?

 • Wiol

  A ile czasu taka procedura trwa i jakie dokumenty trzeba przygotować?

 • asasasasasasas

  Czyli jak masz znajomości albo kasę na łapówke ...to wtedy da radę ;) ...Polska ;(

 • Tooba.pl

  Kwestie odległości budynków od lasu reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
  Rozporządzenie wskazuje różne odległości w zależności od rodzaju ścian i przekrycia dachu budynku, rozróżniając je jako rozprzestrzeniające ogień i nierozprzestrzeniające ognia. Co to znaczy?

  Najprościej mówiąc ściany nierozprzestrzeniające ognia to ściany murowane, natomiast ściany drewniane to ściany rozprzestrzeniające ogień. W Pani przypadku - jeżeli będzie Pani budować dom murowany, czyli ze ścianami nierozprzestrzeniającymi ognia, odległość musi wynosić 12 m (ściany i przekrycie dachu). Dla budynków drewnianych to odległość 16 m.

 • Sylwia

  Czy na działce leśnej z planem miejscowym, jeśli dom będzie pośrodku działki należy zachowywać 12 m od ściany lasu?

 • okolice wawy

  Odpisałam córce 3 działki leśne o lącznej pow. ok 2, 5 tyś m 2 . leśne . w Miejscowym planie zagosp. ten teren był budowlany . Wystąpiła do Generalnej Dyr. Lasów Państw. w Warszawie i dostała taką decyzje , na wyłączenie z prod leśnej , ale tylko tego co jest pod budowę . Sa jakieś ograniczenia , ale dostaliśmy dużo , bez większych problemów i nic nie płaciliśmy , bo rozpoczęliśmy budowę zaraz . Trzeba się pytać o wszystko i postępować zgodnie . Rosną nadal sosny , a gdy leśnik przyjechał ,żeby opisać wywalone po huraganie , to powiedział ,że można więcej jeszcze wyciąć bo parę jest za dużo , ale córka nie chce . jest pięknie . Jak ktoś chce mieć działkę z lasem , to musi to uszanować , na trawniki można kupować działkę z pola . Działka leśna jest na tyle fajna ,że jest już urządzona , nie potrzeba trawy , koszenia , dużych nasadzeń , ot cokolwiek i jest pięknie . My tak mamy .

 • arek

  Podajcie nazwiska ludzi ktorym sie udalo!

 • polak

  brednie!!