Inteligentne ogrzewanie

Nowoczesne domy stają się coraz bardziej inteligentne. Niemal wszystkimi instalacjami można zarządzać zdalnie. Dotyczy to również ogrzewania. Korzystając z inteligentnego systemu grzewczego, zyskuje się komfort optymalnie ogrzanych wnętrz i niskie rachunki za ogrzewanie.

System automatycznej regulacji temperatury, wyposażony w regulatory i czujniki, może reagować na zmieniające się warunki we wnętrzach lub na zewnątrz budynku. Dzięki nim możliwe jest automatyczne dostosowanie mocy ogrzewania do aktualnego zapotrzebowania na ciepło. System jest jednocześnie chroniony przed przekroczeniem bezpiecznych wartości, a praca urzadzenia grzewczego - zoptymalizowana. Automatyczna regulacja temperatury z jednej strony więc zapewnia komfort cieplny, a z drugiej gwarantuje bezpieczeństwo i energooszczędność.

Automatyczna regulacja temperatury zapewnia komfort cieplny i gwarantuje bezpieczeństwo
Automatyczna regulacja temperatury zapewnia komfort cieplny i gwarantuje bezpieczeństwo

Automatyczna regulacja 

Moc grzewcza może być dostosowywana do warunków panujących na zewnątrz lub w domu. W tym pierwszym przypadku czujnik musi zostać umieszczony na dworze. W zależności od temperatury panującej na zewnątrz moc kotła jest zwiększana, zmniejszana lub kocioł jest wyłączany. Reakcja automatyki wyposażonej w regulatory pogodowe następuje szybciej niż w przypadku systemu z regulatorami pokojowymi, ponieważ temperatura jest dostosowywana do warunków panujących na zewnątrz, czyli jeszcze zanim zdążą one wpłynąć na temperaturę we wnętrzach. To rozwiązanie szczególnie poleca się do instalacji o dużej bezwładności cieplnej.

Dostosowanie mocy grzewczej do temperatury panującej na zewnątrz jest uzależnione od warunków panujących w danym budynku. Zoptymalizowanie przebiegu tzw. krzywej grzania jest możliwe metodą prób i błędów, ale korzystniej jest wyposażyć system w czujniki pokojowe. Dzięki połączeniu regulacji pogodowej z pokojową, możliwe jest dostosowanie temperatury nie tylko do zmian pogody, ale uwzględnienie również wahań temperatury we wnętrzach. Taki układ pozwala na maksymalne zoptymalizowanie ogrzewania domu. Sprzyja energooszczędności również dlatego, że regulator pogodowy utrzymuje wybraną temperaturę, wykorzystując do tego minimalną moc zasilania. Jest wyjątkowo efektywny w przypadku instalacji wykorzystujących urządzenia, które najlepiej pracują wówczas, gdy podgrzewają wodę do możliwie niskiej temperatury (czyli pompę ciepła lub gazowy kocioł kondensacyjny).

Temperatura może być regulowana łącznie dla całego domu lub indywidualnie dobierana do każdego z pomieszczeń. Jeśli ma być zróżnicowana, grzejniki muszą zostać wyposażone w zawory termostatyczne.

Układ regulacji może być wyposażony wyłącznie w regulatory pokojowe. To znacznie prostsze rozwiązanie. Polega na umieszczeniu w jednym z ogrzewanych pomieszczeń termostatu, który reaguje na zmiany temperatury. Na termostacie ustala się temperaturę, która ma panować w pomieszczeniach. Termostat wyłącza kocioł, gdy temperatura osiąga zakładaną wartość i włącza go ponownie, gdy nadmiernie obniża się. Nowoczesne termostaty są wyposażone w różne funkcje dodatkowe, które umożliwiają na przykład ich programowanie czasowe.

W każdym pokoju inna temperatura

Temperatura może być regulowana łącznie dla całego domu lub indywidualnie dobierana do każdego z pomieszczeń. Jeśli ma być zróżnicowana w zależności od rodzaju pomieszczenia i częstotliwości korzystania z niego, grzejniki muszą zostać wyposażone w zawory termostatyczne. Ich głowice reagują na zmiany temperatury we wnętrzach i dostosowują do nich moc grzejnika, otwierając lub zamykając zawór. Jeśli zależy nam na optymalizacji działania systemu grzewczego, to rozwiązanie jest wręcz niezbędne. Ilość ciepła potrzebna do ogrzania dwóch identycznych pokoi znajdujących się po przeciwnych stronach domu może się diametralnie różnić. Klasycznymi metodami nie uda się właściwie dostosować ogrzewania do zmieniających się warunków. System automatyczny pozwala natomaist dokładnie dostosować ogrzewanie. Należy jednak pamiętać, że termostatu grzejnikowego nie należy montować w pomieszczeniu, w którym znajduje się kocioł z termostatem, ponieważ te dwa urządzenia mogłyby wzajemnie zakłócać swoją pracę.

W ramach inteligentnego systemu grzewczego każde pomieszczenie może być osobno regulowane, można też podzielić dom na kilka stref grzewczych. Dla wydzielonych stref lub pomieszczeń można następnie zaprogramować tryb pracy ogrzewania dostosowany do potrzeb mieszkańców. Ustawione parametry w każdej chwili można ręcznie zmienić i wybrać pożądaną w danej chwili wartość temperatury.

Zaprogramowane parametry w każdej chwili można ręcznie zmienić
Zaprogramowane parametry w każdej chwili można ręcznie zmienić

Sterowanie na odległość

Nowoczesne regulatory umożliwiają zaprogramowanie czasowe instalacji grzewczej. Najkrótszy okres obejmuje jedną dobę, ale są też systemy w których można zaplanować zróżnicowane temperatury dla poszczególnych dni tygodnia. Dzięki programowaniu czasowemu nie trzeba pamiętać o przestawieniu regulatora przed opuszczeniem domu. System sam tego dopilnuje. Można też tak ustawić regulator, aby podczas nieobecności kocioł nie podgrzewał wody użytkowej

Regulator warto dodatkowo wyposażyć w moduł, który umożliwia zarządzanie nim przez Internet. W ten sposób można kontrolować pracę kotła i modyfikować ustawienia regulatora z dowolnego miejsca. Korzystając ze zdalnego sterowania, można na przykład zwiększyć temperaturę tuż przed powrotem do domu. A gdy do instalacji są podłączone kolektory słoneczne, w dowolnym momencie można sprawdzić, jaka ilość energii jest przez nie pobierana.

Zautomatyzowane systemy sterowania można montować w połączeniu z pompami ciepła, kotłami gazowymi, olejowymi oraz na paliwo stałe. Najtrudniejsze jest sterowanie kotłami na paliwo stałe.

W ofercie producentów są zarówno urządzenia w wersji przewodowej, jak i bezprzewodowej. Te drugie komunikują się drogą radiową. Stanowią dobre rozwiązanie w przypadku budynków modernizowanych, upraszczają bowiem montaż – nie wymagają doprowadzenia przewodów. Zautomatyzowane systemy sterowania można montować w połączeniu z pompami ciepła, kotłami gazowymi, olejowymi oraz na paliwo stałe. Najtrudniejsze jest sterowanie kotłami na paliwo stałe (chodzi o urządzenia z podajnikiem, dla kotłów zasypowych możliwości są jeszcze bardziej ograniczone). W ich przypadku najprostsze sterowniki wymagają największego zaangażowania użytkownika.

Komentarze