Jak wykonać podciąg?

Usunięcie wewnętrznej ściany nośnej nie należy do najłatwiejszych zadań. Niestety, nie możemy tak po prostu się jej pozbyć. Rozwiązaniem tego problemu może być wykonanie podciągu, który będzie podpierał strop i zabezpieczał go przed uszkodzeniem spowodowanym przez zbyt duże obciążenie. Jak wygląda podciąg i jak prawidłowo go wykonać?

Podciąg to nic innego jak specjalnie zaprojektowana belka, której zadaniem jest podpieranie stropu oraz innych belek będących konstrukcją nośną budynku. Element ten przejmuje obciążenia pochodzące z dachu lub wyższych kondygnacji oraz przenosi je na inne części konstrukcyjne, takie jak słupy, ściany, a ostatecznie – fundamenty. Dzięki temu zapewnia stabilność oraz bezpieczeństwo całego budynku. Za pomocą podciągów można także zwiększyć rozpiętość stropu oraz usunąć ściany nośne budynku – belka przejmuje wówczas jej funkcje, przenosząc opierające się na niej obciążenia na końce ścian, na których jest wsparta. Pamiętajmy, że ściany nośne w znacznym stopniu odpowiadają za stabilność konstrukcji całego budynku, zastępowanie ich podciągami powinno więc zawsze być poparte opinią specjalisty posiadającego odpowiednie uprawnienia.

Widoczny na stropie podciąg nie musi szpecić pomieszczenia. Wręcz przeciwnie – może stać się interesującym elementem aranżacji
Widoczny na stropie podciąg nie musi szpecić pomieszczenia. Wręcz przeciwnie – może stać się interesującym elementem aranżacji

Stabilna i bezpieczna konstrukcja 

Podciągi zazwyczaj wykonuje się z betonu B25 lub B30 z wykorzystaniem zbrojenia podłużnego. Czasem wykonuje się je także ze stali lub drewna, choć te ostatnie stają się coraz mniej popularne i pojawiają się głównie w budynkach o drewnianej konstrukcji. Przekrój podciągu zazwyczaj ma kształt prostokąta, a jego dokładne parametry zależą od odpowiadającego za nie projektanta – to on decyduje o jego wymiarach, rozpiętości podpór, proporcji wysokości do długości oraz wszystkich innych cechach. Od decyzji specjalisty zależy również głębokość jego oparcia, którą wyznacza się na podstawie obciążeń, jakie ma on przenosić, materiału, z jakiego wykonane są ściany i słupy oraz jego rozpiętości i szerokości. Przyjmuje się jednak, że belki powinny być oparte na głębokości nie mniejszej niż 10 cm i nie mniejszej niż 1/3 wysokości podciągu, niezależnie od jego wymiarów. W przypadku, gdy ma się do czynienia ze znacznymi obciążeniami punktowymi, podciągi można oprzeć na specjalnie wykonanych poduszkach betonowych lub kilku warstwach cegieł na zaprawie cementowej lub cementowo-wapiennej. Aby zapewnić maksymalną stabilność i bezpieczeństwo konstrukcji całego budynku, ich wymiary, lokalizacja, sposób ustawienia i instalacji zawsze powinny być skonsultowane z architektem lub inżynierem budownictwa.

Podciąg to specjalnie zaprojektowana belka, której zadaniem jest podpieranie stropu oraz innych belek będących konstrukcją nośną budynku. Element ten przejmuje obciążenia pochodzące z wyższych kondygnacji i przenosi je na inne części konstrukcyjne, a ostatecznie – na fundamenty.

Podciąg a możliwości aranżacyjne

Jeśli chodzi o kwestie estetyczne, podciąg może wystawać z sufitu lub też być w niego częściowo lub całkowicie wtopiony. Co ciekawe, widoczne na stropie podciągi niekoniecznie muszą szpecić pomieszczenie, lecz wręcz przeciwnie – mogą przynieść dodatkowe warianty aranżacyjne, które warto wykorzystać w ciekawy i oryginalny sposób. Możliwości umiejscowienia podciągu zależą jednak od kilku istotnych czynników, a o ostatecznym rozwiązaniu zawsze decyduje wykwalifikowany projektant po dokonaniu pełnej analizy konstrukcyjnej.

Komentarze