Wzór protokołu przekazania terenu budowy

Przed rozpoczęciem prac budowlanych konieczne jest przekazanie terenu wykonawcy robót. W tym celu należy sporządzić protokół przekazania terenu budowy.

Od momentu przejęcia terenu z pomocą protokołu po jego oddanie, to wykonawca jest odpowiedzialny za ewentualne szkody – nie inwestor. Przekazać można zarówno całość placu budowy, jak i jego część. Co ważne, teren budowy inwestor musi przekazać w takim stanie, by wykonawca mógł na nim rozpocząć prace budowlane. Takiego protokolarnego przejęcia terenu budowy, według art. 22 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, może dokonać kierownik budowy, reprezentujący zwykle wykonawcę.

Co musi zawierać protokół?

W protokole powinny znaleźć się takie informacje, jak:

  • wskazanie stron (inwestor, wykonawca),
  • miejsce/data sporządzenia,
  • nazwa inwestycji,
  • lokalizacja terenu budowy,
  • wyraźne określenie, jaka część terenu budowy zostaje przekazywana,
  • działania wykonane do chwili przekazania terenu (np. prace geodezyjne),
  • potwierdzenie obu stron, że spełnione są wszystkie obowiązki dotyczące organizacji placu budowy oraz że dokonano kontroli granic terenu.

 

Pobierz w doc Pobierz w pdf

 

Komentarze

Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.