Zmiana konstrukcji schodów w projekcie

Schody wewnętrzne są nie tylko elementem dekoracyjnym, ale przede wszystkim służą komunikacji, a zatem decydują o wygodzie użytkowania domu. Ich konstrukcję można zaprojektować na wiele sposobów, jednak te najwygodniejsze zajmują dużo miejsca w domu.

Inwestor kupujący gotowy projekt domu ma możliwość wykonania w nim zmian, które pomogą dopasować go do potrzeb i wymagań rodziny. Jedną z częstych modyfikacji w projektach katalogowych jest zmiana konstrukcji schodów prowadzących na piętro lub zaadaptowane poddasze. Tę zmianę wykonuje się, by zaprojektować wygodniejsze lub tańsze i prostsze do realizacji rozwiązanie komunikacyjne. Aby wykonać taką modyfikację, konieczne będzie uzyskanie na nią pozwolenia autora projektu. Na jej podstawie lokalny architekt adaptujący powinien zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie rysunki i opisy dotyczące wprowadzonych zmian. Modyfikacja konstrukcji schodów należy do odstępstw nieistotnych, dlatego w przypadku zaplanowania jej po uzyskaniu pozwolenia na budowę nie jest wymagane uzyskanie zmiany decyzji pozwolenia na budowę.

Zmiana kształtu schodów

Od konstrukcji schodów zależy wygoda użytkowania domu, ilość miejsca, jaką zajmują, a także koszt i trudność wykonania. Schody mogą mieć różny kształt stopni i układ biegów. Im prostsza będzie ich forma, tym będą wygodniejsze i łatwiejsze w realizacji, a zatem łatwiej będzie je wykonać bez błędów. Wszelkie zmiany związane ze zmianą masy, wymiarów lub usytuowania schodów należy uzgodnić z konstruktorem. Modyfikacja kształtu czy umiejscowienia będzie wymagała na

przykład wykonania w stropie otworu o innym kształcie i wymiarach, co pociąga za sobą konieczność dokonania zmian w jego konstrukcji. Pod schodami należy także zaprojektować stopę fundamentową.

Zależnie od rodzaju biegu schodów będą one zajmowały różną powierzchnię we wnętrzu domu. Należy się zatem liczyć z tym, że po zmianie kształtu schodów może zmniejszyć się powierzchnia użytkowa pokoju, w którym się znajdują. Najprostsze w swej konstrukcji są schody jednobiegowe, dlatego są tanie w wykonaniu. Liczba ich stopni nie przekracza 17 sztuk. Ze względu na bardzo długi bieg trudno je zmieścić w małych domach. Możemy oszczędzić miejsce poprzez skrócenie biegu schodów, dodając trójkątne stopnie klinowe. Taka konstrukcja to schody mieszane jednobiegowe. O wiele więcej miejsca będą zajmowały schody krzywoliniowe kręcone. Ich konstrukcja jest zaplanowana na rzucie koła lub kwadratu, gdzie w centrum znajduje się najczęściej słup nośny. Należy jednak pamiętać, że schody kręcone będą wygodne tylko wtedy, gdy bieg będzie wystarczająco szeroki. Często spotykane w domach mieszkalnych są schody dwubiegowe. Ze względu na to, że składają się z dwóch biegów, została skrócona o połowę ich długość, a szerokość powiększyła się dwukrotnie. Najwięcej miejsca zajmują schody krzywoliniowe dwubiegowe wachlarzowe. Są one jednocześnie elementem ozdabiającym wnętrze, przez co doskonale nadają się do dużych, otwartych pomieszczeń.

Umiejscowienie schodów w domu

Dużych przeprojektowań należy oczekiwać, przenosząc zaplanowane w projekcie schody w inne miejsce. Schody zaprojektowane w klatce schodowej, czyli otoczone ścianami nośnymi, są dodatkowo zakotwione w ścianach, dlatego ich przeniesienie będzie bardzo skomplikowane. Łatwiej jest przenieść zatem schody otwarte.

Zmiana materiałów

Schody wewnętrzne mogą być żelbetowe, drewniane lub stalowe. Modyfikacja materiałów, z których zostaną wykonane, wpłynie na ciężar konstrukcji. O ile zamiana schodów żelbetowych na drewniane nie będzie wymagała dodatkowych zmian w konstrukcji budynku, to przy zamianie schodów drewnianych na żelbetowe konieczne będzie przeliczenie konstrukcji stropu, który zostanie dodatkowo obciążony, oraz wprowadzenie niezbędnych modyfikacji mających na celu jego wzmocnienie.