Wzór oświadczenia o przejęciu obowiązków kierownika budowy

Według Prawa budowlanego (ustawa z dnia 7 lipca 1994r, Dz.U.1994 Nr 89 poz. 414), na budowie kierownik może być tylko jeden. Gdy dochodzi do jego zmiany, konieczne jest zawiadomienie odpowiednich organów o tym fakcie. Jak je przygotować?

Obowiązkiem inwestora decydującego się na budowę domu jest zatrudnienie kierownika budowy, któremu należy przekazać obowiązki na placu budowy. Prawo Budowlane zezwala na zatrudnienie jednego kierownika dla całej budowy lub kilku dla poszczególnych etapów prac. Jednak należy pamiętać, że jednocześnie kierownik może być tylko jeden. Dlatego gdy dochodzi do zmiany kierownika budowy, konieczne jest zawiadomienie o tym fakcie odpowiedniego organu.

Co musi znaleźć się w oświadczeniu kierownika budowy?

Do zawiadomienia należy dołączyć oświadczenie nowego kierownika budowy, zawierające oświadczenia:

  • o przejęciu obowiązków,
  • o sporządzeniu planu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa,
  • o znajomości przepisów prawnych nt. danych robót budowlanych,
  • o świadomości odpowiedzialności za pełnienie funkcji kierownika budowy,
  • o posiadanych uprawnieniach.

Każda zmiana kierownika musi być ponadto odnotowana w dzienniku budowy wraz z podaniem stanu robót budowlanych oraz stanu zabezpieczenia terenu budowy. Dopiero po tym etapie można przystąpić do protokolarnego przejęcia obowiązków kierownika budowy.

Termin i miejsce złożenia wniosku

Oświadczenie należy złożyć do Inspektoratu Nadzoru Budowlanego jako załącznik do zawiadomienia. Dokument składa się w terminie co najmniej siedmiu dni przed rozpoczęciem robót budowlanych.

 

Pobierz w doc Pobierz w pdf

 

Komentarze

Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.