Słownik budowlany – pojęcia związane z budową na literę „D”

W kolejnym artykule z cyklu Słownika Budowlanego, przedstawiamy pojęcia związane z budownictwem, zaczynające się na literę „D”.

null

1. Dach – płaskie lub pochyłe przykrycie budynku, zapewniające ochronę przed wiatrem, słońcem, opadami atmosferycznymi, chłodem, przenoszące obciążenia wiatru czy śniegu; na dach składa się konstrukcja nośna, warstwa izolacji cielnej i pokrycie.

2. Dachówka – materiał budowlany wykonany z cementu, gliny, drewna czy szkła, o różnych wymiarach, kształtach i kolorach, używany do krycia dachu.

3. Dachówka cementowa – inaczej dachówka betonowa; to pokrycie dachowe, popularne i doceniane przez inwestorów; wykonana jest z mieszanki wody, piasku, pigmentu i cementu; jest odporna, wytrzymała, sprawdza się do każdego stylu budynku; to materiał niepalny, skutecznie tłumiący dźwięki z zewnątrz; nie odbarwia się pod wpływem działania promieniowania UV.

4. Dachówka ceramiczna – naturalne pokrycie dachowe wykonane z gliny wypalanej w wysokiej temperaturze; może mieć różne kształty i kolory, które nie blakną po długotrwałym kontakcie z promieniami słońca; to często wybierane pokrycie, które pasuje zarówno do budownictwa tradycyjnego, jak i nowoczesnego.

5. Dachówka solarna – inaczej dachówka fotowoltaiczna; to rozwiązanie tańsze niż instalacja paneli fotowoltaicznych, ale działające na takiej samej zasadzie; składa się z fotowoltaicznych ogniw, które po kontakcie z promieniami słonecznymi, wytwarzają pole elektryczne dostarczające energii, która może być wykorzystana w budynku.

6. Dach przyczółkowy – wersja dachu dwuspadowego, nazywana również dachem półszczytowym i dymnikowym; charakteryzuje się szerokim okapem umieszczonym w ścianie szczytowej, dołączonym do dwóch głównych połaci przecinających się w kalenicy. Fragment ściany nad okapem to półszczyt górny lub przyczółek.

7. Dekarz – określenie rzemieślnika, który zajmuje się dachem – zarówno wykonaniem jego pokrycia, jak i naprawami.

8. Deskowanie (szalunek) – najczęściej drewniana konstrukcja, zwykle jednorazowa, która służy do wsparcia tworzenia elementów betonowych, np. fundamentów lub konstrukcji żelbetowych; nadaje mieszance betonowej kształt, podtrzymuje zbrojenie w czasie betonowania.

9. Deskowanie dachu – stała konstrukcja wykonana z drewna; to podłoże montowane na krokwiach pod warstwą wstępnego krycia, na którym układane jest pokrycie dachowe; szczególnie zalecane do połaci o niższych kątach nachylenia.

10. Dobudowa – wznoszenie dodatkowej części budynku w celu jego powiększenia; to rodzaj budowy, w wyniku której powstaje nowa część już istniejącego obiektu budowlanego.

11. Dom pasywny – nowoczesny budynek wyróżniający się doskonałą izolacją termiczną; w takim domu zastosowane są liczne rozwiązania technologiczne zmniejszające zapotrzebowanie na energię potrzebną np. do ogrzania wnętrz; technologia domu pasywnego wykorzystuje energię pochodzącą z promieniowania słonecznego.

12. Dom prefabrykowany – alternatywna dla tradycyjnej metoda wznoszenia domu; budynek wykonany jest z elementów przygotowanych wcześniej w fabryce i przywiezionych na plac budowy ciężkim sprzętem; to dom wytrzymały i stabilny, a jego przewagą jest zaledwie kilka dni potrzebnych na postawienie całego domu.

13. Drenaż opaskowy – system odwodnienia budynku, który wykonuje się wokół fundamentów; jego zadaniem jest zbieranie nadmiaru wody spływającej w głąb ziemi od fundamentów; szczególnie potrzebny w przypadku niejednorodnego gruntu (warstwy nieprzepuszczalne przenikają się z warstwami przepuszczalnymi).

14. Drenaż rozsączającyelement drenażowej oczyszczalni ścieków; to układ perforowanych rur układanych pod ziemią; dzięki nim ścieki wstępnie oczyszczone w osadniku gnilnym zostają równomiernie odprowadzone do gruntu; to najbardziej popularny rodzaj oczyszczalni gospodarstw domowych.

15. Dylatacja – niewielka szczelina, kilkumilimetrowa lub kilkucentymetrowa, między przylegającymi do siebie budynkami lub elementami konstrukcyjnymi budynków; głównym zadaniem dylatacji jest umożliwienie swobodnej pracy statycznej i odkształcania się swobodnego poszczególnych elementów budynków.

16. Dysperbit – znany i popularny środek o smolistej strukturze i czarnej barwie, wykorzystywany do izolacji przeciwwilgociowej w ścianach fundamentowych i pokryciach dachowych; w jego skład wchodzi woda, emulsja asfaltowa i kauczuk; bez trudu może być nałożony na styropian i powierzchnie mineralne; jest bardzo odporny na działanie szkodliwych czynników atmosferycznych.

17. Dziennik budowy – to jeden z najważniejszych dokumentów, niezbędnych przy budowie różnych obiektów; służy inwestorowi, ale zwykle bywa narzędziem przede wszystkim kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta; w dzienniku budowy muszą być zapisane wszystkie istotne zdarzenia dokumentujące przebieg budowy.

Komentarze

Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.